AKTS - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I (MED508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I MED508 15 13 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Baş ve boyun bölgelerindeki konjenital anomalileri, enfeksiyöz hastalıkları ve tümörleri teşhis etmek; tüm bu patolojik tablolar ile ilgili ayırıcı tanıları yapmak ve teşhiste kullanılan laboratuvar tetkiklerini bilmek; baş ve boyun bölgelerini ilgilendiren patolojilerin tedavilerini bilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kulak, burun ve boğaz organlarını ilgilendiren şikayetler ile başvuran hastadan detaylı bir anamnez alır.
  • Kulak, burun ve boğaz muayenesini yapar.
  • Anamnez ve fizik muayene bulgularını değerlendirerek, teşhis için ihtiyaç duyulan laboratuvar testlerini hastadan ister ve tüm bu tetkiklerin sonuçlarını yorumlar
  • Hastanın anamnez, fizik muayene ve tanısal test sonuçlarını değerlendirerek, ayırıcı tanı yapar ve ön tanı/tanı koyar.
  • Birinci basamak düzeyinde hastanın ihtiyaç duyduğu tedaviyi düzenler ve gerektiğinde hastayı uygun şekilde sevk eder.
  • Kulak, burun ve boğaz patolojileri ile ilgili acil durumları tanır, ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde sevk eder.
Dersin İçeriği Kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis; paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kulak, burun ve boğaz bölgelerinde yer alan organların anatomisi; kulak, burun, boğaz hastalıklarında anamnez ve fizik muayene; kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis -
2 Paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi -
3 Kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji; poliklinikte hasta muayenesi ve reçete eğitimi; ameliyathanede pratik uygulamalar SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KJ Lee's Essential Otolaryngology (11th Edition); Yvonne Chan, John C. Goddard; McGraw-Hill, 2016.
2. Otolaryngology Head and Neck Surgery Clinical Reference Guide (5th Edition); Raza Pasha, Justin S. Golub; Plural Publishing Inc, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 15 45
Laboratuar
Uygulama 3 13 39
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 100