AKTSİş Yaşamı için İngilizce I

İş Yaşamı için İngilizce I (ENG301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için İngilizce I ENG301 5. Dönem 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG101, ENG102, ENG201, ENG202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin: • İngilizce dil kullanım becerilerini pekiştirerek mezuniyet sonrası iş yaşamlarında daha başarılı olmalarını, • iş becerileri açısından iletişim kabiliyetlerini geliştirmek ve bu becerilerini iş hayatlarında sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. ENG301 dersini tamamlayan öğrenciler iş ile ilgili ortamlarda Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B2* seviyesi kullanıcıları olarak başarılı olabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu amaçları gerçekleştirmek üzere öğrenciler bu dersin sonunda:
  • Okuma: • İş ile ilgili kısa metinler okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabilecek, • Metindeki içerik ve durumlarla ilgili çıkarımda ve tahminlerde bulunabilecek,
  • Yazma: • Etkili bir biçimde iletişim kurmak için işlevsel dili kullanarak iş ile ilgili konularda yazabilecek, • Etkili bir özgeçmiş yazabilecek, • Etkili bir niyet mektubu yazabilecek, • Bir iş projesinin taslağını oluşturabilecek, • Projenin memorandumunu yazabilecek,
  • Konuşma: • İş ile ilgili öğrendikleri yeni kelimeleri uygun bir biçimde kullanabilecek, • İşlevsel dili kullanarak iş ile ilgili konuşmaları başlatıp sürdürebilecek, • Rol oynama yoluyla iş ile ilgili konuşmaları başlatıp sürdürebilecek, • Çalışanların olumlu ve olumsuz niteliklerini göz önünde bulundurarak iş performanslarını değerlendirebilecek, • Yazılı ve sesli metinlere yanıt verebilecek, • İş projesi için kısa sunumlar yapabilecek,
  • Dinleme: • İş ile ilgili sesli metin ve konuşmaları etkili biçimde dinleyip ana fikirleri ve detayları anlayabilecektir.
Dersin İçeriği İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 ÜNİTE 1: People • Partners • First impression Ders Kitabı 4-6
3 ÜNİTE 1: People • First impression • Making contact Ders Kitabı 7-9
4 YAZI ÇALIŞMASI I PROJE TASLAĞININ ATANMASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
5 ÜNİTE 2: The best way to work • How efficient are you? • How have I done? Ders Kitabı 14-17
6 ÜNİTE 3: The future • Planning ahead PROJE TASLAĞININ TOPLANMASI PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA KÂĞIDI Ders Kitabı 20-21
7 ÜNİTE 3: The future • The uncertain future • The future of communication Ders Kitabı 22-25
8 ÜNİTE 4: Getting a job • Career jumpers • What employers look for in you • Getting the job İLERLEME SUNUMU YÖNERGESİ PROJE TASLAĞI GERİ BİLDİRİMİ Ders Kitabı 28-31
9 Writing Emails • Applying for a job YAZI ÇALIŞMASI II BEDEN DİLİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Ders Kitabı 32-33 & 47
10 İLERLEME SUNUMU MEMORANDUM YÖNERGESİ
11 UNIT 5: New products and services • Presenting ROL OYNAMA YÖNERGESİ Ders Kitabı 40-41
12 • Rol Oynama Alıştırması MEMORANDUM YAZMA PROJE SUNUMU YÖNERGESİ
13 • Sunuma Hazırlık Videosu ROL OYNAMA AKTİVİTESİ YAZI ÇALIŞMASI III
14 PROJE SUNUMU
15 • Genel Tekrar
16 PORTFOLYO DOSYASI TESLİMİ

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. @work (Upper Intermediate) Anna Cowper ve James Greenan -- Richmond Publications
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi.
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 5 5
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 12 12
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 83