AKTSİş Yaşamı için İngilizce II

İş Yaşamı için İngilizce II (ENG302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için İngilizce II ENG302 6. Dönem 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG101, ENG102, ENG201, ENG202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders Mühendislik, İşletme, Fen Edebiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin İngilizce eğitim veren bölümlerinde okuyan ve dört dönem Akademik İngilizce dersi almış öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu ders bu öğrencilerin İngilizce dil kullanım becerilerini pekiştirerek mezuniyet sonrası iş yaşamlarında başarılı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle, Eng302 dersi, öğrencilerin iş becerileri açısından iletişim kabiliyetlerini geliştirmek ve bu becerilerini iş hayatlarında sürdürebilmelerini sağlamak için planlanmıştır. ENG302 dersini tamamlayan öğrenciler iş ile ilgili ortamlarda Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B2* seviyesi kullanıcıları olarak başarılı olabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu dersin sonunda,
  • Dinleme: • İş ile ilgili sesli metin ve konuşmaları etkili biçimde dinleyip ana fikirleri ve detayları anlayabilecek,
  • Okuma: • İş ile ilgili kısa metinler okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabilecek, • Metindeki içerik ve durumlarla ilgili çıkarımda ve tahminlerde bulunabilecek,
  • Konuşma: • İş ile ilgili öğrendikleri yeni kelimeleri uygun bir biçimde kullanabilecek, • İşlevsel dili kullanarak iş ile ilgili konuşmaları başlatıp sürdürebilecek, • Rol yapma yoluyla iş ile ilgili konuşmaları başlatıp sürdürebilecek, • Yazılı ve sesli metinlere yanıt verebilecek, • İş projesi için kısa sunumlar yapabilecek, • Bir ürünün reklam filmini oluşturabilecek,
  • Yazma: • Etkili bir biçimde iletişim kurmak için işlevsel dili kullanarak iş ile ilgili konularda yazabilecek, Etkili bir biçimde iletişim kurmak için iş ile ilgili konularda çeşitli dokümanlar yazabilecek, • Etkili bir özür yazısı yazabilecek, • İş ile ilgili bir ikilemi çözmek için öneri paragrafı yazabilecek, • Bir işyeri kurmak için proje yönetebilecek; projenin tek sayfalık iş planını oluşturabileceklerdir.
Dersin İçeriği Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 Ünite 6: Meetings • My worst meeting • He said, she said Ders kitabı 56-59
3 ÜNİTE 6: Meetings • Getting heard ÜNİTE 7: Culture • Culture shock in California Ders Kitabı 60-61 & 64
4 ÜNİTE 7: Culture • When things go wrong • Apologising Çalışma Kağıdı I YAZI ÇALIŞMASI I Ders Kitabı 68-69 & 50
5 ÜNİTE 8: Marketing and selling • Legalised lying • Why the brand matters İŞ PLANI Etkinliği İŞ PLANI Çalışma Kağıdı Ders Kitabı 72-75
6 ÜNİTE 8: Marketing and selling • The art of persuasion ÜNİTE 9: Problems and solutions • Creating Ders Kitabı 76-77 & 80-81
7 ÜNİTE 9: Problems and solutions • Group problem-solving Ders Kitabı 84-85
8 Çalışma Kağıdı II YAZI ÇALIŞMASI II BUSINESS PLAN Feedback -
9 İLERLEME SUNUMU İŞ WEB SİTESİ Etkinliği -
10 ÜNİTE 10: The rules of work • Office relations • Whistle blowing Ders Kitabı 88-91
11 ÜNİTE 10: The rules of work • The right rules REKLAM VIDEOSU Etkinliği Video Destek Materyali Ders Kitabı 92-93
12 PROJE SUNUMU Etkinliği -
13 REKLAM VIDEOSU -
14 PROJE SUNUMU PORTFOLYO TESLİMİ -
15 GENEL TEKRAR -
16 FINAL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. @work (Upper Intermediate) written by Anna Cowper and James Greenan, Richmond Publication
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi.
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 1 3
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 80