AKTS - Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE309) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektromekanik Enerji Dönüşümü ENE309 3 2 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders elektrik mühendisliği lisans öğrencilerine: dc makinaları, transformatörler, endüksiyon makinaları ve senkron makinaları için elektromekanik enerji dönüşümü uygulamalarını tanıtmak için tasarlanmıştır ve böylece bu cihazları kullanılarak uygulanabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Transformatörler üzerinde kısa devre ve açık devre testlerinin yapılması ve eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi
  • Trifaze sincap kafesli endüksiyon motorunun çalışması ve motor tork-hız ve verim eğrilerinin ölçümü
  • Trifaze değişken alan senkron motorunun çalışması ve açık devre karakteristiklerinin ve V-eğrilerinin ölçülmesi
  • Dengeli trifaze devrelerinin analizi
  • Dengeli trifaze devrelerinin kompleks güç azalmasının hesabı
  • Tek ve trifaze transformatörlü devrelerin analizi
  • Trifaze sincap kafesli endüksiyon (asenkron) motorlarının temel yapılarının öğrenilmesi
  • Trifaze endüksiyon motorunun kararlı durum analizi
  • Silindirik ve çıkık kutuplu rotor üç fazlı senkron makinelerinin temel yapı ve detaylarının anlatılması
  • Endüksiyon ve senkron motorlarının çalıştırılması ve hız kontrolü yöntemlerinin anlaşılması
Dersin İçeriği Bu ders elektromekanik enerji dönüşüm cihazlarının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Başlıklar; trifaze devreler; manyetik devreler; teori, yapısı ve transformatörlerin çalışması; performans karakteristikleri ve dönel makinelerin analizi ve kontrolünü içermektedir. Eş zamanlı olarak laboratuvar çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji: Teknoloji ve Kaynaklar Bölüm 1
2 Üç Fazlı Sistemler ve Güç Sistemleri Bölüm 2
3 Üç Fazlı Sistemler ve Güç Sistemleri Bölüm 2
4 Manyetik Devreler Bölüm 3
5 Transformatörler Bölüm 4
6 Transformatörler Bölüm 4
7 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Bölüm 5
8 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Bölüm 6
9 Ara Sınav
10 Simetrik AC Senkron Makineler Bölüm 7
11 Simetrik AC Senkron Makineler Bölüm 7
12 Endüksiyon Makineleri Bölüm 8
13 Endüksiyon Makineleri Bölüm 8
14 DC Makineler Bölüm 9
15 DC Makineler Bölüm 9
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stephen J. Chapman, "Electric Machinery Fundamentals",Fourth Edition McGraw-Hill, Inc., 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Electric Machinery, 6/e, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans, MIT, McGraw-Hill, 2003
3. Turan Gönen, Electrical Machines, Power International Press, 1998
4. Sarma, Electric Machines, 2nd Ed., West Publishing, 1994

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 40
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 13 160
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 104