AKTS - Peyzaj Mimarlığı İlkeleri

Peyzaj Mimarlığı İlkeleri (ICM355) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Peyzaj Mimarlığı İlkeleri ICM355 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Peyzaj tasarımının mimarlık ve iç mimarlıktaki öneminin vurgulanması. Yumuşak ve sert peyzaj elemanlarını kullanarak mekan oluşturmak ve peyzaj tasarım sürecini anlamak. Peyzaj tasarımının insan üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkilerinin incelenmesi. Türkiye endemik bitkileri hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Peyzaj mimarlığının diğer meslek disiplinleri ile etkileşim içinde olduğunu öğrenir.
  • Yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları ile mekan oluşturmayı öğrenir.
  • Uygulamalar sırasında (ev bahçesi, toplu konut, semt parkı, meydan, sokak vs.) çalışmalarına ait tasarımlar geliştirerek sunum paftası hazırlamayı öğrenir.
  • Çevresel sorunların anlaşılması ile problemlerin çözümüne ait çalışmaların değişik ölçeklerde ele alınması gereğini kavrar.
  • Peyzaj mimarlığının mimari tasarımla bütüncül olarak hareket etmesi gerekliliğini farkına varır.
Dersin İçeriği Sert ve yumuşak peyzaj elemanlarının mekan oluşturması üzerinde durularak endemik bitkilerin tanıtımı; peyzaj mimarlığının farklı ölçekler ile olan ilişkisi ile birlikte ilkeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi İlgili okuma metni
2 Peyzaj mimarlığı mesleğinin ve çalışma alanlarının tanıtılması ve peyzaj tasarımı kavramları. İlgili okuma metni
3 Yapısal peyzaj ve bitki materyeli hakkında bilgi ve görsel örneklerin incelenmesi İlgili okuma metni
4 Yapısal peyzaj ve bitki materyeli hakkında bilgi ve görsel örneklerin incelenmesi İlgili okuma metni
5 Temel peyzaj tasarım aşamalarının ve kriterlerinin öğretilmesi + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
6 Peyzaj tasarım kriterleri ve diğer meslek disiplinleri ile peyzaj mimarlığının etkileşim alanları + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
7 Dünyadan çağdaş peyzaj tasarımı örnekleri + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
8 Türkiye’den çağdaş peyzaj tasarımı örnekleri + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
9 Ara teslim Ara teslime hazırlık
10 Peyzaj tasarım aşamaları ve bitkisel peyzaj materyallerinin kullanılması+ tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
11 Peyzaj tasarım aşamaları ve bitkisel peyzaj materyallerinin kullanılması+ tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
12 Peyzaj tasarımında kent mobilyaları kullanımı + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
13 Peyzaj tasarımında kent mobilyaları kullanımı + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
14 Peyzaj tasarımında topoğrafyanın kullanılması + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
15 Peyzaj tasarımında topoğrafyanın kullanılması + tasarım kritiği Tasarım kritiği için hazırlık
16 Final teslim Final teslime hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Korkut, A: B., Şişman, E. Ve Özyavuz M. (2011) Peyzaj Mimarlığı. İstanbul: Verda
2. Özyavuz, M. (Ed.) Advances in Landscape Architecture. Intech.
3. Pamay, B. (1971) Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 10 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 2 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100