AKTS - Tarihi Yapılarda Röleve

Tarihi Yapılarda Röleve (ICM471) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Yapılarda Röleve ICM471 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi yapılarda araştırma, belgeleme, ölçme tekniklerinin; analiz yöntemlerinin; çağdaş restorasyon ilkeleri doğrultusunda metodolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihi anıtları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlar.
  • Tarihi anıtları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri öğrenir.
  • Grafik anlatım ve araştırma becerileri kazanır.
  • Takım çalışması becerileri kazanır.
Dersin İçeriği Tarihi yapıların o?lc?u?lmesi ile ilgili geleneksel ve optik o?lc?me teknikleri; sec?ilen tarihi bir yapının ro?lo?ve projesinin hazırlanması kapsamında o?n aras?tırma ve belgeleme c?alıs?maları; çizim tekniklerinin ac?ıklanması, hazırlanan 1/50, 1/20, 1/10 o?lc?ekli ro?lo?veler u?zerine hasarların, farklı do?nem izlerinin belirtilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuramsal Ders: Ölçme ve belgelemeye giriş; rölöve teknikleri Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Tarihi yapılarda malzeme türlerinin tanıtılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Tarihi yapılarda hasar türlerinin ve analizlerinin tanıtılması ve çalışma konusu olan yapının seçimi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Uygulama: seçilen yapının plan, cephe,kesit ve detay krokilerini çizme, çizilen eskizler üzerinde malzeme ve bozulma analizlerinin yapılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
5 Uygulama: seçilen yapının plan, cephe,kesit ve detay krokilerini çizme, çizilen eskizler üzerinde malzeme ve bozulma analizlerinin yapılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Alınan ölçüleri ölçekli çizimlere dönüştürme Rölöve çizimi ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 Alınan ölçüleri ölçekli çizimlere dönüştürme Rölöve çizimlerinin tamamlanması
8 Alınan ölçüleri ölçekli çizimlere dönüştürme Rölöve çizimlerinin tamamlanması
9 Tarihi araştırmalar ve rölöve kritiği Seçilen yapı ve benzer yapı örnekleri ile ilgili tarihi araştırmanın yapılması
10 Tarihi araştırmalar ve rölöve kritiği Seçilen yapı ve benzer yapı örnekleri ile ilgili tarihi araştırmanın yapılması
11 Ara Teslim ve Juri Rölövelerin tamamlanması
12 Malzeme ve bozulma türlerinin tespiti ve lejant oluşturulması Malzeme ve bozulma analizlerinin araştırılması
13 Malzeme ve bozulma analizlerinin ölçekli çizimlerin üzerinde gösterimi. Malzeme ve bozulma analizlerinin araştırılması
14 Yapının strüktürel bozulma analizlerinin yapılması ve lejant oluşturulması, bozulmaların ölçekli çizimlerin üzerinde gösterimi. Rölöve Projesinin ve analizlerin eksiklerinin tamamlanması
15 Rölöve projesi ve analizlerin kritiği Rölöve Projesinin ve analizlerin eksiklerinin tamamlanması
16 Final Jüri Final jüriye hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Anon, Preserving and Restoring Monuments and Historic Buildings, UNESCO, Paris, 1972.
2. Burns, J.A.(ed), Recording Historic Structures, Washington, 1989.
3. Carbonnell,M., Photogrametry Applied to Surveys of Monuments and Historic Centers, ICCROM, Roma, 1989.
4. Chitham, R., Measured Drawing for Architects, London 1980.
5. Feiffer, C., II Pregetto di Conservazione, Milano, 1989.
6. Grossmann, G.U., Einführung in die historische Bauforschung, Darmstadt, 1993.
7. Watt, D. Ve Swallow, P., Surveying Historic Buildings, Donhead Publishing, Trowbridge 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 2 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 6 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100