AKTS - Mobilya Tarihi

Mobilya Tarihi (ICM371) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobilya Tarihi ICM371 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelemek; tarihsel süreçte mobilya tasarımlarını etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; başlıca tasarımcıları ve tasarımları öğrenmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihte öne çıkan tasarımcıları ve mobilya tasarımlarını öğrenir.
  • Tarihsel süreçte mobilya tasarımını etkileyen olaylar hakkında bilgi sahibi olur.
  • Farklı dönem ve kültürlerden, farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışı ve dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
  • Farklı malzemeleri ve mobilya üretim tekniklerini tanır.
  • Mobilya tasarımına yönelik eleştirel düşünme becerisini kazanır.
Dersin İçeriği Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; mobilya tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye?de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel içeriği hakkında bilgi verilmesi Dersin içeriği ile ilgili bilgi edinmek.
2 Antik Uygarlıklarda Mobilya: Neolitik dönemde mobilya, Antik Mısır Okuma
3 Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu Dönemlerinde Mobilya Okuma
4 Ortaçağda Mobilya, Romanesk ve Gotik Okuma
5 Anadolu ve Uzak Doğuda Mobilya / Sunum konularının verilmesi Okuma
6 Rönesans Dönemi ve Sonrasında Mobilya, Barok, Rokoko Okuma
7 Ara Sınav Ara Sınava Hazırlık
8 Neoklasisizm ve Mobilya, Art Nouveau Akımı Okuma
9 Art Deco Mobilya, Arts & Crafts Akımı Okuma
10 Avrupa’da Modern Dönemde Mobilya: Deutscher Werkbund, Bauhaus, De Stijl Okuma
11 Öğrenci Sunumları ve Tartışma Öğrenci Sunumlarına Hazırlık
12 Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar, Organik Tasarım Okuma
13 Mobilya Tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist Yaklaşımlar Okuma
14 Türkiye’de Mobilya Tasarımı Okuma
15 Mobilya Tasarımında Sürdürülebilir Yaklaşımlar Okuma
16 Final Sınavı Final Sınavına Hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Blakemore, R. G. (2006). History of interior design & furniture : from ancient Egypt to nineteenth-century Europe. Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, c2006.
2. Hinchman, M. (2009). History of furniture : a global view. New York : Fairchild Books, 2009.
3. Mang, K. (1979). History of modern furniture. New York : H.N. Abrams, 1979, c1978
4. Miller, J. (2005). Furniture : world styles from classical to contemporary. London : Dorling Kindersley, 2005.
5. Smith, E. (1985). Furniture: A Concise History (World of Art). Thames and Hudson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 12 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100