AKTSVatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku (LAW224) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vatandaşlık Hukuku LAW224 Seçmeli Dersler 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü 4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
  • Araş. Gör. Ogün Erşan Aydınlı
Course Assistants
Dersin Amacı Vatandaşlık hukukunun şekli yönünün ulusal ve uluslararası hukuk bakımından öğrenilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, vatandaşlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası kaynakları tanımlar.
  • Öğrenciler, vatandaşlık hukukuna ilişkin temel prensipleri tanımlar.
  • Öğrenciler, dersin içeriği ile ilgili hukuki sorunların çözümünü bulur.
  • Öğrenciler, vatandaşlığın kazanılması, sona ermesi gibi temel kavramları tanımlar.
Dersin İçeriği Vatandaşlık hukukuna ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vatandaşlık hukukunun genel prensipleri Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.1-10.
2 Vatandaşlık hukukunun Anayasal kaynakları Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss. 10-20.
3 Vatandaşlık hukukunun Anayasal kaynakları Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.20-50.
4 Vatandaşlık hukukunun uluslararası kaynakları Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.50-60.
5 Gerçek kişilerin vatandaşlığı Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.50-60.
6 Gerçek kişilerin vatandaşlığı Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.60-70.
7 Vize sınavı haftası
8 Vize sınavı haftası
9 Tüzel kişilerin vatandaşlığı Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.1-10.
10 Tüzel kişilerin vatandaşlığı Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss. 10-20.
11 Vatandaşlılık hukukunda kanun yolları Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss. 10-20.
12 Vatandaşlık hukukunda ispat yolları Nomer, Ergin: Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2013, ss.50-60.
13 Konuya ilişkin uluslararası mahkeme kararlarının incelemesi
14 Konuya ilişkin ulusal mahkeme kararlarının incelenmesi
15 Sınav öncesi pratik çalışma
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ergin Nomer, Vatandaşlık Hukuku, istanbul 2013.
2. Rona Aybay, Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2011.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 50