AKTS - Enerji Depolama Teknolojisi

Enerji Depolama Teknolojisi (ENE415) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Depolama Teknolojisi ENE415 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehdi MEHRTASH
Course Assistants
Dersin Amacı Sabit ve mobil uygulamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarını depolamak için yeni teknolojileri belirlemek, analiz etmek ve karşılaştırmak. Mekanik, termal ve elektrokimyasal enerji depolama teknolojilerindeki çalışma prensiplerini tanımak ve bunları tasarlamak ve uygulamak için mühendislik esaslarının nasıl uygulanacağını anlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekanik enerji depolama teknolojilerindeki çalışma prensiplerini ve bunları analiz etmek, tasarlamak ve uygulamak için mühendislik temellerini nasıl uygulayacağınızı anlamak
  • Termal enerji depolama teknolojilerindeki çalışma prensiplerini ve bunların analiz edilmesi, tasarlanması ve uygulanması için mühendislik esaslarının nasıl uygulanacağını anlamak
  • Elektrokimyasal enerji depolama teknolojilerindeki çalışma prensiplerini ve bunları analiz etmek, tasarlamak ve uygulamak için mühendislik esaslarının nasıl uygulandığını anlamak
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar, enerji depolama sistemleri ve çeşitleri, kimyasal enerji depolama, piller ve çeşitleri, ısıl enerji depolama yöntemleri, ısıl enerji depolama ve güneş enerjisi, duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama, faz değişim malzemeleri, duyulur ısı depolama sistemlerinde ısı transferi ve katmanlaşma, gizli ısı depolama sistemler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Enerji Depolama Sistemleri
3 General Thermodynamics
4 Mekanik Enerji Depolama
5 Mekanik Enerji Depolama
6 Termal enerji depolama
7 Güneş Enerjisi ve Isıl Enerji Depolama
8 Termokimyasal Enerji Depolaması
9 Ara Sınav
10 Elektrokimyasal Enerji Depolaması
11 Elektrokimyasal Enerji Depolaması
12 Piller
13 Hidrojen
14 Yakıt Hücreleri ve Elektrolizörler
15 Süperkapasitörler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Rufer Alfred. Energy Storage: Systems and Components. Taylor & Francis. 2017.
2. Huggins Robert Alan. Energy Storage. Springer 2010.
3. Thermal Energy Storage, İbrahim Dinçer, Marc, A. Rosen, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2010.
Diğer Kaynaklar 4. Design Guide for Cool Thermal Storage, Charles E. Dorgan, James S. Elleson, ASHRAE, 1993.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama 2 10 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127