AKTS - Kompozit Malzemeler

Kompozit Malzemeler (MATE446) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kompozit Malzemeler MATE446 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kompozit malzemelerin çeşitlerini tanıtarak, özelliklerini, üretim tekniklerini ve uygulamalarını anlatmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı çeşitteki kompozit malzemeleri anlamak
  • Kompozit malzemelerin avantajları ve dezavantajlarını tespit etmek
  • Kompozitlerde mekanik mukavemet mekanizmasını anlamak
  • Kompozit yapıların tasarımında bilgileri uygulamak
Dersin İçeriği Kompozit malzemelere giriş, anizotropik ve izotropik esneklik, metal matriks kompozitleri, seramik matriks kompozitleri, polimer matriks kompozitleri, mukavemet ve bozulma, kompozitlerin mikromekaniği, kompozit yapılarının dizaynı, kompozitlerin muaynesi ve onarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kompozit Malzemeler Giriş Ders Slaytı
2 Anizotropik esneklik Ders Slaytı
3 İzotropik ince plaka teorisi-1 Ders Slaytı
4 İzotropik ince plaka teorisi-2 Ders Slaytı
5 Klasik katmanlaştırma teorisi Ders Slaytı
6 Metal matriks kompozitler Ders Slaytı
7 Seramik matriks kompozitler Ders Slaytı
8 Polimer matriks kompozitler Ders Slaytı
9 Mukavemet ve bozulma-1 Ders Slaytı
10 Mukavemet ve bozulma-2 Ders Slaytı
11 Kompozitlerin mikromekaniği-1 Ders Slaytı
12 Kompozitlerin mikromekaniği-2 Ders Slaytı
13 Kompozitlerin dizaynı Ders Slaytı
14 Kompozitlerin muaynesi ve onarımı Ders Slaytı
15 Genel Özet
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Principles of Composite Materials Mechanics” 3rd Edition, by R. F. Gibson, CRC Press, Inc., 2012
Diğer Kaynaklar 2. “Mechanics of Composite Materials” 2nd Ed., A. K. Kaw CRC Press, 2005
3. “Introduction to Composite Materials Design” 2nd Ed., E. J. Barbero, CRC Press, 2011

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125