AKTS - Tekstil Tasarımı I

Tekstil Tasarımı I (MTT333) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tekstil Tasarımı I MTT333 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye desen oluşturma tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Tasarım kavramının açılımlarını yapar
  • 2) Tasarımın hedef kitle ile olan ilişkisini kurar
  • 3) Yeni tasarımlar oluşturur
Dersin İçeriği Tekstil tasarımının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması, tekniklere göre tasarım ilkeleri, tekniklerine uygun yeni tasarımlar; tek bir motiften yola çıkılarak boşluk doluluk, negatif pozitif, yön zıtlığı, açık-koyu zıtlığı gibi plastik unsurları kullanarak yüzey düzenlemeleri; doğal bir objenin kara kalem çiziminden yola çıkılırak desenler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tekstil tasarımının tanımı, tarihsel süreç içindeki yeri ve değişimleri, tekstil tasarımının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması, Bir tasarımın meydana geliş safhaları ve tasarım kavramının açılımları, dersle ilgili kaynakçanın verilmesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Tekstilde kullanım alanlarına ve tekniklere göre tekstil tasarımında uyulması gereken temel ilkeler "
3 İki boyutlu tasarım ölçütleri, eskiz ve tasarlanan ürünün nitelikleri, hedef kitleyle olan ilişkileri "
4 Tasarım oluşturabilmek için konunun tespit edilmesi ve bu doğrultuda taslak çizimlerin oluşturulması "
5 Tasarım oluşturabilmek için konunun tespit edilmesi ve bu doğrultuda taslak çizimlerin oluşturulması "
6 Tasarım oluşturabilmek için konunun tespit edilmesi ve bu doğrultuda taslak çizimlerin oluşturulması "
7 Ara sınav --
8 Oluşturulan taslak çizimlerin temel ilkeler doğrultusunda verilen ölçülere yerleştirilmesi "
9 Belirlenen konunun değişik şekillerde yorumlanarak çeşitlemeler oluşturmanın sağlanması "
10 Belirlenen konunun değişik şekillerde yorumlanarak çeşitlemeler oluşturmanın sağlanması "
11 Belirlenen konunun değişik şekillerde yorumlanarak çeşitlemeler oluşturmanın sağlanması "
12 Tasarım ilkeleri ve raportlama teknikleri ile ilişkileri
13 Tasarım ilkeleri ve raportlama teknikleri ile ilişkileri "
14 Tasarım ilkeleri ve raportlama teknikleri ile ilişkileri "
15 Tasarım ilkeleri ve raportlama teknikleri ile ilişkileri "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Temel Tasar – Basic Design , Doç. İ. Hulusi Güngör Çeltüt Matbaacılık, Mart 1972, İstanbul
2. -Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş, Prof. Dr. Nigan BEYAZIT Literatür Yayıncılık,1994, İstanbul, ISBN 975-7860-25-5
3. -Endüstri için Ürün tasarımında Adımlar, Önder KÜÇÜKERMAN, YEM Yayınları, Aralık 1997, İstanbul ISBN 975-7438-55-3
4. -Endüstri Tasarımı”, Önder KÜÇÜKERMAN, YEM Yayınları, 1996, İstanbul
5. Elffers Joost: Textile Designs, Meller, Suzan, New York 1991
6. -Repeat Patterns, London 1993

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125