AKTS - Tekstil Tasarımı II

Tekstil Tasarımı II (MTT334) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tekstil Tasarımı II MTT334 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT333 Tekstil Tasarımı I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı - Renk, malzeme ve mekân ilişkisini kurabilme - Renkli tasarımlar oluşturabilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rengin motif üzerindeki olanaklarını kullanarak renk bilgisine dayalı çalışmalar ile motif üzerinde anlatım zenginliği kazanma.
  • Boya kullanımı konusunda bilgilenme,
  • yetkinleşme sağlamak,
  • desenleri değişik kullanım alanlarına sahip tekstil yüzeylerinde uygulanmak
  • kombin kumaş desenleri oluşturmak.
Dersin İçeriği Rengin motif üzerindeki olanaklarını kullanarak renk bilgisine dayalı çalışmalar ile motif üzerinde anlatım; boya kullanımı, desenleri değişik kullanım alanlarına sahip tekstil yüzeylerinde uygulama ve kombin kumaş desenleri oluşturma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tekstil ürünlerinde kullanılan doğal ve sentetik malzemelerde kullanılan renkler hakkında genel bilgi, rengin fizyolojik ve psikolojik özellikleri, objeleri, şekilleri ve mekânı tanımamıza yardımcı olan renklerin ton değerleri hakkında bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Tekstilde kullanım alanlarına ve tekniklere göre renk armonileri, biçim-renk ilişkileri ve uygulama biçimleri "
3 Renk oluşumları ve tasarımda uygulama biçimleri "
4 Belirlenen bir konu ve hedef kitle doğrultusunda koleksiyon oluşturma "
5 Belirlenen bir konu ve hedef kitle doğrultusunda koleksiyon oluşturma "
6 Belirlenen bir konu ve hedef kitle doğrultusunda koleksiyon oluşturma "
7 Ara sınav
8 Oluşturulan koleksiyonda kullanılacak tekniklere göre renklerin belirlenmesi ve oluşturulması "
9 Oluşturulan koleksiyonda kullanılacak tekniklere göre renklerin belirlenmesi ve oluşturulması "
10 Oluşturulan koleksiyonda kullanılacak tekniklere göre renklerin belirlenmesi ve oluşturulması "
11 Tasarlanan koleksiyonun renklendirilmesi "
12 Tasarlanan koleksiyonun renklendirilmesi "
13 Tasarlanan koleksiyonun renklendirilmesi "
14 Tasarlanan koleksiyonun renklendirilmesi "
15 Tasarlanan koleksiyonun renklendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -Temel Tasar – Basic Design , Doç. İ. Hulusi Güngör Çeltüt Matbaacılık, Mart 1972, İstanbul
2. -Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş, Prof. Dr. Nigan BEYAZIT Literatür Yayıncılık,1994, İstanbul, ISBN 975-7860-25-5
3. -Endüstri için Ürün tasarımında Adımlar, Önder KÜÇÜKERMAN, YEM Yayınları, Aralık 1997, İstanbul ISBN 975-7438-55-3
4. -Endüstri Tasarımı”, Önder KÜÇÜKERMAN, YEM Yayınları, 1996, İstanbul
5. - Elffers Joost: Textile Designs, Meller, Suzan, New York 1991
6. -Repeat Patterns, London 1993

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125