AKTS - Havacılıkta İnsan Faktörleri

Havacılıkta İnsan Faktörleri (APM104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılıkta İnsan Faktörleri APM104 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar TAŞBİLEK
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Havacılıkta İnsan Faktörleri bilgi ve uygulamaları, eğitim, bakım, uçuş, harekât, planlama, hava trafik, vb. havacılığın tüm faaliyet alanlarını etkileyen ve uçuş emniyetinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu derste öğrenciler insan ın özelliklerini ve bu özelliklerin görev esnasında nasıl hatalara sebep olabildiğini öğrenecekleredir. Havacılıkta insan faktörlerinin yönetimi ile uçuş emniyetinin artırılması konuları işlenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan faktörleri ile ilgili konseptlerini öğrenmek, havacılık faaliyetlerinde bunları kullanmak.
  • Öğrencinin insan hatası ile ilgili bilgisini artırmak.
  • Öğrencilere havacılıkta insan hatalarının önlenebilmesi için alınabilecek tedbirleri kavratmak.
Dersin İçeriği Giriş, insan performansı ve limitleri, sosyal psikoloji, performansı etkileyen faktörler, fiziksel çevre, görevler, iletişim, insan hatası, çalışma alanındaki tehlikeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel (Modül 9.1)
2 İnsan Performansı ve Sınırları (Modül 9.2)
3 Sosyal Psikoloji (Modül 9.3)
4 Performansı Etkileyen Faktörler (Modül 9.4)
5 Performansı Etkileyen Faktörler (Modül 9.4)
6 1. Ara Sınav
7 Fiziksel Çevre (Modül 9.5)
8 Görevler (Modül 9.6)
9 İletişim (Modül 9.7)
10 İletişim (Modül 9.7)
11 2. Ara Sınav
12 12 Temel İnsan Hatası
13 İnsan Hatası (Modül 9.8)
14 Çalışma Alanındaki Tehlikeler (Modül)
15 Çalışma Alanındaki Tehlikeler (Modül 9.9)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 9

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 81