AKTS - Havacılık Teknik Terminolojisi

Havacılık Teknik Terminolojisi (APM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılık Teknik Terminolojisi APM211 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mehmet ARGUN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1) Havacılık terminolojisine aşinalık kazanmak 2) Havacılık hakkındaki yazıları okumak, dinlemek ve bu yazılar hakkında fikirlerini belirtmek 3) Fikirlerini gramer kuralları dahilinde açıklayabilmek 4) Sorular sormak ve cevaplamak 5) Fikirlerini sınıf tartışmaları sırasında belirtebilmek 6) Kısa sunumlar yapabilmek 7) Konuları hakkında makaleler okuyup değerlendirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havacılık terminolojisine aşinalık kazanmak.
  • Havacılık hakkındaki yazıları okumak, dinlemek ve bu yazılar hakkında fikirlerini belirtmek.
  • Fikirlerini gramer kuralları dahilinde açıklayabilmek.
  • Sorular sormak ve cevaplamak.
  • Fikirlerini sınıf tartışmaları sırasında belirtebilmek.
  • Kısa sunumlar yapabilmek.
  • Konuları hakkında makaleler okuyup değerlendirmek.
Dersin İçeriği Havacılık İngilizcesi, konuşma ve dinleme, radyo haberleşmesi, telefon konuşması, hadise raporlama, takım elemanlarıyla haberleşme, hasar anlatımı, problemlere çözüm bulma, okuma ve yazma, tamir organizasyonu, parça siparişi, kullanma kılavuzu, teknik veri girişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 APM 211’e giriş, oryantasyon
2 Havacılık iletişimine giriş
3 Havacılık iletişimine giriş
4 Kalkış, tırmanma ve seyir
5 Kalkış, tırmanma ve seyir
6 Tamamlayıcı materyal (Aviyonik hakkında bir makale)
7 Tamamlayıcı materyal
8 Ara Sınav
9 Seyir halindeki durumlar
10 Seyir halindeki durumlar
11 Tamamlayıcı materyal (Kaza kırım raporları)
12 Tamamlayıcı materyal (Kaza kırım raporları)
13 Teknoloji (Data link, uçuş kontrol sistemleri)
14 Tamamlayıcı materyal
15 Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “English for Aviation for Pilots and air traffic controllers”,Sue ELLIS, Terence GERIGHTY, Oxford
2. “Aviation English” ,Henry EMERY, Andy ROBERTS, Macmillan

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0