AKTS - Havacılık Teknik Terminolojisi

Havacılık Teknik Terminolojisi (APM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılık Teknik Terminolojisi APM211 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mehmet ARGUN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1) Havacılık terminolojisine aşinalık kazanmak 2) Havacılık hakkındaki yazıları okumak, dinlemek ve bu yazılar hakkında fikirlerini belirtmek 3) Fikirlerini gramer kuralları dahilinde açıklayabilmek 4) Sorular sormak ve cevaplamak 5) Fikirlerini sınıf tartışmaları sırasında belirtebilmek 6) Kısa sunumlar yapabilmek 7) Konuları hakkında makaleler okuyup değerlendirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havacılık terminolojisine aşinalık kazanmak.
  • Havacılık hakkındaki yazıları okumak, dinlemek ve bu yazılar hakkında fikirlerini belirtmek.
  • Fikirlerini gramer kuralları dahilinde açıklayabilmek.
  • Sorular sormak ve cevaplamak.
  • Fikirlerini sınıf tartışmaları sırasında belirtebilmek.
  • Kısa sunumlar yapabilmek.
  • Konuları hakkında makaleler okuyup değerlendirmek.
Dersin İçeriği Havacılık İngilizcesi, konuşma ve dinleme, radyo haberleşmesi, telefon konuşması, hadise raporlama, takım elemanlarıyla haberleşme, hasar anlatımı, problemlere çözüm bulma, okuma ve yazma, tamir organizasyonu, parça siparişi, kullanma kılavuzu, teknik veri girişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 APM 211’e giriş, oryantasyon
2 Havacılık iletişimine giriş
3 Havacılık iletişimine giriş
4 Kalkış, tırmanma ve seyir
5 Kalkış, tırmanma ve seyir
6 Tamamlayıcı materyal (Aviyonik hakkında bir makale)
7 Tamamlayıcı materyal
8 Ara Sınav
9 Seyir halindeki durumlar
10 Seyir halindeki durumlar
11 Tamamlayıcı materyal (Kaza kırım raporları)
12 Tamamlayıcı materyal (Kaza kırım raporları)
13 Teknoloji (Data link, uçuş kontrol sistemleri)
14 Tamamlayıcı materyal
15 Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “English for Aviation for Pilots and air traffic controllers”,Sue ELLIS, Terence GERIGHTY, Oxford
2. “Aviation English” ,Henry EMERY, Andy ROBERTS, Macmillan

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0