AKTS - Elektrik Devreleri II

Elektrik Devreleri II (AEE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Devreleri II AEE202 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
AEE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan Tora
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 3’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik elektronik kavramlarını ve Alternatif Akım (AC) ile ilgili çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciler devre elemanlarının AC karşısındaki davranışlarını ve sinüzoidal durağan durum analizlerini öğrenirler. Ayrıca öğrenciler AC devrelerin frekans cevabını elde edilmesini öğrenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinüs dalgalarının ve fazörlerin bilinmesi.
  • Sinüsoidal durağan durum analizinin bilinmesi.
  • AC güç analizinin bilinmesi.
  • 3 fazlı devrelerin analizi ve uygulanmasının bilinmesi.
  • Manyetik kuplajlı devrelerin bilinmesi.
  • Frekans cevabının elde edilmesinin bilinmesi.
  • Filtrelerin temel yapılarının, tiplerinin ve davranışlarının bilinmesi.
Dersin İçeriği AA devrelerine giriş, sinüs dalgaları ve fazörler, sinüs dalgaları ve fazörler, sinusoidal durağan durum analizi, AA güç analizi, üç fazlı devreler, manyetik bağlı devreler, frekans cevabı, filtreler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AC Devrelerine Giriş.
2 Sinüs dalgaları ve Fazörler.
3 Sinüs dalgaları ve Fazörler.
4 Sinusoidal Durağan Durum Analizi.
5 Sinusoidal Durağan Durum Analizi.
6 AC Güç Analizi.
7 AC Güç Analizi.
8 Ara Sınav
9 Üç Fazlı Devreler.
10 Üç Fazlı Devreler.
11 Manyetik Bağlı Devreler.
12 Manyetik Bağlı Devreler.
13 Frekans Cevabı.
14 Frekans Cevabı.
15 Filtreler.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.K.Alexander, M.N.O. Sadiku, Fundamental of Electric Circuits, McGraw Hill (2009), fourth edition.
Diğer Kaynaklar 2. M.Tooley, D. Wyatt, Aircraft Electrical and Electronic Systems, Elsevier (2009)
3. T.L. Floyd, Principles of Electric Circuits, Pearson (2010), Ninth Edition.
4. T.K.Steven, Circuit Analysis-I with MATLAB Applications (2004), Orchard Publications

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 15 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130