AKTS - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi

Aerodinamik ve Uçuş Teorisi (APM208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Aerodinamik ve Uçuş Teorisi APM208 2 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hava aracı uçuşunun matematik temelli konseptlerinin verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin aerodinamiğin temel konseptlerini anlama, açıklama ve kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi.
  • Öğrencilerin uçuş teorisi konusundaki temel bilgilerinin geliştirilmesi.
  • Öğrencilerin uçuş stabilitesi ve dinamiği hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği Atmosfer fiziği, uluslararası standart atmosfer, bir cisim etrafındaki hava akışı, sınır tabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, yukarı doğru, aşağı doğru akış, vorteksler, durma noktası, terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, kanat şekli ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atmosfer fiziği, Enternasyonal Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulanması (Modül 8.1)
2 Aerodinamik: Bir cisim etrafındaki hava akışı (Modül 8.2)
3 Aerodinamik: Sınırtabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, upwash ve downwash, vorteksler, durma noktası (Modül 8.2)
4 Aerodinamik: Terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, wash in ve wash out, fines oranı, kanat şekli ve kanat açıklık oranı (Modül 8.2)
5 Aerodinamik: itki, ağırlık, aerodinamik bileşke (Modül 8.2)
6 Aerodinamik: kaldırma ve sürüklemenin oluşumu, hücum açısı, kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı, polar eğriler, stall (perdövites) (Modül 8.2)
7 1. Ara Sınav
8 Aerodinamik: kanat kirlenmesi, buz, kar, don (Modül 8.2)
9 Uçuş Teorisi: kaldırma, ağırlık, itki ve sürükleme arasındaki ilişki (Modül 8.3)
10 Uçuş Teorisi: Süzülme oranı (Modül 8.3)
11 Uçuş Teorisi:Sabit seyir uçuşları, performans, Dönüş teorisi (Modül 8.3)
12 2. Ara Sınav
13 Uçuş Teorisi: yük faktörünün etkisi: stall, uçuş zarfı ve yapısal sınırlandırmalar (Modül 8.3)
14 Uçuş Teorisi: kaldırma iyileştirmesi (Modül 8.3)
15 Uçuş Stabilite ve Dinamiği (Modül 8.4)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 8

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 13 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0