AKTS - Havacılık Mevzuatı

Havacılık Mevzuatı (APM210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılık Mevzuatı APM210 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Gülay Tangün
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havacılık kanunlarının temel konseptlerini anlamak, açıklamak ve kullanmak.
  • Öğrencilerin havacılıktaki sertifikasyon prosedürleri hakkındaki bilgilerini geliştirmek. To develop student’s knowledge of certification procedures in aviation.
  • Havacılık kanunlarının farklı hususları hakkında öğrencilerin bilgilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Yasal çerçeve, bölüm-66, bakım elemanı sertifikasyonu, bölüm-145, bakım işletmeleri, Jar-Ops, ticari hava taşımacılığı, hava aracı sertifikasyonu, bölüm-M, yürürlükteki ulusal ve uluslararası isterler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetmeliklerin Çerçevesi (Modül 10.1)
2 Yönetmeliklerin Çerçevesi (Modül 10.1)
3 JAR 66 – Bakım Elemanlarının Sertifikalandırılması (Modül 10.2)
4 JAR 66 – Bakım Elemanlarının Sertifikalandırılması (Modül 10.2)
5 JAR–145 Onaylı Bakım Kuruluşları (Modül 10.3)
6 JAR–145 Onaylı Bakım Kuruluşları (Modül 10.3)
7 JAR–OPS Ticari Hava Taşımacılığı (Modül 10.4)
8 Ara Sınav
9 Hava aracı Sertifikasyonu (Modül 10.5)
10 Hava aracı Sertifikasyonu (Modül 10.5)
11 Part M (Modül 10.6)
12 Part M (Modül 10.6)
13 Ulusal ve Enternasyonal Gereksinimler (Modül 10.7)
14 Ulusal ve Enternasyonal Gereksinimler (Modül 10.7)
15 Ulusal ve Enternasyonal Gereksinimler (Modül 10.7)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 10

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0