AKTS - Karar Analizi

Karar Analizi (AVM417) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karar Analizi AVM417 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çok amaçlı ve belirsiz ortamlarda karar vermek için gerekli karar analiz metodolojisi öğrenciler tarafından tanınacaktır. Öğrenciler bir karar problemini analiz edebilecek ve kararın elemanlarını tanımlayabilecek ve problemi formüle edecektir. Formüle edilmiş olan karar probleminin çözümünde kullanılana teknikler ve problemin çözme süreci ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler bilginin elde edilmesinin değerini karar analiz teknikleri ile tahmin edecektir. Teorik olasılık modellerinin geliştirilmesi ve uzman görüşlerinin değerlendirilmesi de ders kapsamında yer alacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler belirsizlik ve çok kriterli karar verme ortamlarında karar verme ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak biligilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler belirsizlik ve çok kriterli karar verme ortamlarında karar problemlerinin tanımlayabilecek, formüle edebilecektir.
  • Öğrenciler organizasyonun karar problemlerini tanımlayabilecek, analiz edecek ve problemlere çözüm üretebilecektir.
Dersin İçeriği Belirsizlik ortamında karar verme, karar problemlerinin elemanları, karar probleminin formülasyonu ve çözümü, duyarlılık analizleri, uzman görüşlerinin değerlendirilmesi, çok kriterli karar modelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karar Vermeye Giriş
2 Karar Problemlerinin Elemanları
3 Karar Verme Problemlerinin Formüle Edilmesi
4 Karar Verme Problemlerinin Formüle Edilmesi
5 Karar Verme Problemlerinin Çözülmesi
6 Karar Verme Problemlerinin Çözülmesi
7 Duyarlılık Analizleri
8 Duyarlılık Analizleri
9 Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi
10 Ara Sınav
11 Teorik Olasılıklı Karar Modelleri
12 Teorik Olasılıklı Karar Modelleri
13 Bilginin Değeri
14 Çok Kriterli Karar Modelleri
15 Çok Kriterli Karar Modelleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Clemen, R.T., and Reilly, T., Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition, Duxbury Press, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. Raiffa, H., Decision Analysis, 2nd edition, Addison-Wesley, 1968..
3. Holloway, C.A., Decision Making Under Uncertainty, Prentice Hall, 1979.
4. Winston, W.L., Operations Research, 2nd edition, PWS-KENT, 1991.
5. Marshall T.K, and Oliver R.M., Decision Making and Forecasting, McGraw-Hill Inc., 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 123