AKTS - Servis Sistemleri Yönetimi

Servis Sistemleri Yönetimi (AVM422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Servis Sistemleri Yönetimi AVM422 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin başarılı bir şekilde tamamlanması neticesinde, öğrenciler servis sistemlerinin etkin olarak nasıl ve ne şekilde yönetilmesi gerektiğini öğrenecektir. Öğrenciler, servis sistemleri problemlerine nasıl yaklaşılacağına yönelik bilgiler edinecektirler. Bu alanda öğrenciler meydana gelecek problemlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve etkili ve etkin bir şekilde çözümüne ilişkin bilgi temin edecektir. Bunların ötesinde operasyonel faaliyetler, strateji, bilgi teknolojileri ve pazarlama konularının servis sistemlerine aktarılması konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler servis sistemleri yönetimi ile ilgili teorik konularda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler servis sistemleri yönetimini tanımlayabilecek ve yönetebilecektir
  • Öğrenciler servis sistemleri yönetimi ile ilgili problemleri tanıyabilecek ve problemlere çözüm üretebilecektir.
Dersin İçeriği Servis sistemlerine giriş, servis sistemlerinin oluşturulması, servis sistemlerinin yürütülmesi, servis sistemlerinin yürütülmesine ilişkin kullanılan teknikler, modeller ve yöntemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Servis Sistemleri Yönetimine Giriş
2 Servis Kavramı
3 Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri
4 Müşteri Beklentileri ve Karşılanması
5 Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
6 Servis Süreçleri
7 Servis Görevlileri
8 Kaynak Kullanımı
9 Ara Sınav
10 Ağlar, Teknoloji ve Bilgi
11 Performans Ölçümü ve Yönetimi
12 Operasyon Kalitesinin Artırılması
13 Servis Stratejisi
14 Servis Kültürü
15 Harekat Ortamının Karmaşıklığı
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. . Johnston R., Clark G., Service Operations Management, 3 rd edition, Prentice Hall, Financial Times, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Haksever C., Render B., Russel R. S., Murdick and R. G., Service Management and Operations, 2nd edition, Prentice Hall, 2000.
3. Kasper H, Helsdingen P., Gabbott M., Services Marketing Management: A Strategic Perspective, 2 nd edition, John Wiley & Sons, c2006
4. Gilmore A. Services Marketing and Management, London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003.
5. Looy B.V, Gemmel P., Dierdonck R., Service Management: an integrated approach, 2nd edition, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 121