AKTS - Proje Yönetimi

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Proje Yönetimi AVM424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, projelere daha etkin ve verimli bir şekilde başlamak, geliştirme, tamamlamak ve uygulamak amacı ile kullanılacak teknikleri tanıtmaktadır. Öğrenciler dersin sonunda sistematik bir bakış açısı ile projelerin planlanması, performansının ölçümlenmesi ve kontrolünü gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler proje yönetiminde liderlik tipinin ne kadar önemli olduğunu ve tim grup çalışmasının önemini dersi tamamladıklarında öğreneceklerdir. Öğrenciler hangi fikirlerin ürüne veya hizmete dönüşeceği konusunda ayrım yapabileceklerdir. Proje yönetiminde tim çalışmasının gerekliliği ve önemi de ders kapsamı içinde yer alacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler proje yönetimi ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler proje yönetiminin safhalarını ve süreçlerini anlayabilece ve tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler proje yönetimi ile ilgili problemleri tanıyabilecek ve problemlere çözüm üretebilecektir.
Dersin İçeriği Proje yönetiminin safhaları, proje yönetim fonksiyonları (planlama, personel görevlendirme, çizelgeleme, izleme değerlendirme ve kontrol), proje yönetim teknikleri, proje yönetim araçlari, projelerin maliyet kontrolü, zaman ve kaynak planlaması, risk yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje Yönetimine Giriş
2 Proje Yönetimi Üzerine Organizasyonun Etkisi
3 Proje Ömür Devri
4 Proje Yönetim Süreci
5 Project Entegrasyon Yönetimi
6 Proje Kapsam Yönetimi
7 Proje Zaman Yönetimi
8 Proje Maliyet Yönetimi
9 Proje Maliyet Yönetimi
10 Ara Sınav
11 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
12 Proje Kalite Yönetimi
13 Proje İletişim Yönetimi
14 Proje Risk Yönetimi
15 Proje Risk Yönetimi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Shtup A.F., Project Management: Engineering, Technology and Implementation, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar 2. Lockyer K., Project Management and Project Network Techniques, Pitman Publishing, 1996
3. Bittel L.R., Ramsey J.E., Handbook for Professional Managers, Mac Graw-Hill Book Company, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125