AKTS - Hava Kargo Yönetimi

Hava Kargo Yönetimi (AVM425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Kargo Yönetimi AVM425 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hava taşımacılığının bir alt dalı olan hava kargo ile ilgili bilgilerin verilmesi, hava kargo kavramının tanıtılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler hava kargo ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler hava kargo taşımacılığını tanımlayabilecektir.
  • Öğrenciler hava kargo pazarındaki lojistik faaliyetleri tanımlayabilecektir.
Dersin İçeriği Hava kargo kavramı, hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hava taşımacılığı sektörünün yapısal durumu ve önemi
2 Hava kargo kavramı, bölümleri ve özellikleri
3 Hava kargo pazarının yapısı ve pazar dinamikleri
4 Hava kargoda kullanılan uçak tipleri ve sınıflandırılması
5 Hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması
6 Dünyada hava kargo taşımacılığı
7 Türkiye’de hava kargo taşımacılığı
8 Ara Sınav
9 Özel kargo kavramı, kabul gereklilikleri, tanımlar
10 Özel kargo çeşitleri
11 Handling etiketleri
12 Tehlikeli madde kuralları
13 Kargo terminolojisi
14 Hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi
15 Hava kargo pazarındaki lojistik faaliyetler
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Peter S. Morrell, Moving Boxes by Air, The Economics Of International Air Cargo, Ashgate, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Michael Sales, The Air Logistics Handbook, Air Freight and the Global Supply Chain, Routledge, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 121