AKTS - Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalite Yönetim Sistemleri AVM429 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kalite yönetimi alanında yasa, ilke ve olayların anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca kalite yönetimi alanında teorik bilgi ve becerilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler kalite, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi alanında temel kavramlar, terminoloji ve yasal çerçeve ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler gerçek bir işletmede kalite yönetim metotlarını uygulama yollarını öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler seçili bir işlem için kalite sürecini tasarlama kabiliyetini gösterme imkanına sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler faaliyetleri açıklayan belirli bir süreç analizine uygun bir yaklaşım seçebilecektir.
Dersin İçeriği Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaliteye Giriş
2 Yalın İşletme
3 Altı Sigma
4 İstatistiksel Süreç Kontrolü
5 İstatistiksel Süreç Kontrolü
6 Değişkenler için Kontrol Grafikleri
7 Nitelik/Özellikler için Kontrol Grafikleri
8 Ara Sınav
9 Kabul Örneklemesi
10 Kabul Örneklemesi
11 Güvenilirlilik
12 Yönetim ve Planlama Araçları
13 Yönetim ve Planlama Araçları
14 Deneysel Tasarım
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Besterfield Dale H., Quality Improvement, Pearson Publishing Company, 9th Edition, 2003.
2. Foster Thomas S., Managing Quality: Integrating the Supply Chain, Pearson Publishing Company, 6th Edition, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124