AKTS - Havacılıkta Risk Yönetimi

Havacılıkta Risk Yönetimi (AVM428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılıkta Risk Yönetimi AVM428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, havacılık iş ortamında ve havacılık camiasında karşılaşılacak risklerin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve transfer edilmesi amacı ile yapılacak çalışmaları gözden geçirecektir. Dersin amacı öğrencilerin risk yönetim prensiplerini öğrenmeleri ve uygulamalarıdır. Öğrencilere ders sürecince havacılık ortamında, risk yönetim programlarının uygulanmasına yönelik zorlukları, bu amaçla kullanılacak model metodoloji, yöntem ve araçları ve gerekli olan süreçlerin nasıl tasarlanacağının öğretilmesi planlanmıştır. Havacılık risk yönetim sürecinde risklere ilişkin potansiyel maliyetlerin, risklerin yaratacakları finansal kayıpların, riskleri ortadan kaldıracak çeşitli stratejilerin belirlenmesi, tartışılması ve amaca uygun olanın seçilmesi, uygulanması, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularda ders bünyesinde yer alacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler havacılıkta risk yönetimi ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler havacılıkta riskleri anlayabilecek, tanımlayabilecek, kontrol ve transfer edebilecektir.
  • Öğrenciler havacılıkta risk yönetim süreçleri ile ilgili problemleri tanıyabilecek ve problemlere çözüm üretebilecektir.
Dersin İçeriği Havacılıkta risk yönetiminin temel hususları ve sınırlamaları, havacılık risk yönetiminin teorik altyapısı, havacılıkta risk yönetimi pratikleri, havacılıkta risk yönetimi uygulamaları ve optimizasyonu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Havacılıkta Risk Yönetimine Giriş
2 Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Hususları ve Sınırlamaları
3 Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Esasları ve Yapısı
4 Havacılıkta Risk Yönetiminin Maliyetleri ve Faydaları
5 Havacılıkta Risk Yönetiminin Maliyetleri ve Faydaları
6 Havacılıkta Operasyonel Risk Yönetimi
7 Havacılıkta Operasyonel Risk Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Risk ve Emniyet Yönetim Sistemi Pratik Uygulamalarında Seviyelerin Tespiti
10 Risk ve Emniyet Yönetim Sistemi Pratik Uygulamalarında Seviyelerin Tespiti
11 Hava Trafik Kontrolünde Risk Yönetimi
12 Havacılıkta Risk Yönetiminde Yorgunluğun Önemi
13 Uçak Kaza Kırım Araştırmaları
14 Uçak Kaza Kırım Araştırmaları
15 Havacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları ve Optimizasyonu
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Müller R., Drax C., Wittner A., Aviation Risk and Safety Management, Springer, 2014
Diğer Kaynaklar 2. -Alexender T., Wells E., Introduction to Aviation Insurance and Risk Management, Frieger Publishing Company, 2008.
3. Flouris T., Kucuk Yılmaz A., Risk Management and Corporate Sustainability in Aviation, Ashgate Books, 2011
4. US Department of Transportation, Risk Management Handbook, Federal Aviation Administration, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124