AKTS - Sivil Havacılığa Giriş

Sivil Havacılığa Giriş (AVM101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sivil Havacılığa Giriş AVM101 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, sivil havacılık faaliyetleri üzerine odaklanılmaktadır. Ders, sivil havacılık faaliyetleri, hizmet ve ekipmanları, ve havacılık yönetimi konularını kapsamaktadır. Dersin temel amacı, sivil havacılığın büyük resmini belirlemek ve öğrencileri sivil havacılık faaliyetleri, konsept ve yönetimi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sivil havacılık ile ilgili teorik temelde altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler sivil havacılık sisteminin elemanlarını tanıyabilecektir.
  • Öğrenciler havacılık operasyonlarını tanımlayabilecektir.
  • Öğrenciler sivil havacılık terminolojisini kullanabilecek hale gelecektir.
Dersin İçeriği Sivil havacılık tarihçesi, sivil havacılık kavramları, sivil havacılık sistemi, sivil havacılık organizasyonları, sivil havacılıkta roller ve faaliyetler, genel havacılık operasyonları, Türk sivil havacılık otoriteleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Havacılık Tarihçesi, Havacılık Sistemleri ve Elemanları
2 Uçakların Tanımı ve Sınıflandırılması
3 Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA Kodları
4 Havalanı: Tanımı ve Ekipmanlar
5 Havayollarının Genel Karakteristikleri
6 Havayolu Tipleri; Bayrak Gösterme / Düşük Maliyet / Bölgesel Taşıyıcı
7 Genel Havacılık Kuralları
8 Hava Navigasyon Hizmetleri
9 Ara Sınav
10 Yer Hizmetleri
11 Uluslararası Havacılık Anlaşmaları (Şikago Düzenlemesi), ve ICAO
12 Diğer Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA
13 Ticari Uçakları
14 Türkiye Havacılık Sektörü: GDCA, Kurallar ve Düzenlemeler
15 Türkiye Havacılık Sektörü: Sivil Havacılık, Havaalanları, Hava Taşımacılar, Havacılık Şirketleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nawal K. Taneja, Introduction to Civil Aviation, 2nd Edition, Lexington Books, 1998.
2. Hissler, Sascha, Principles of Civil Aviation, Grin Verlag, 2009. Marriot Leo, 80 Years of Civil Aviation, Booksales, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125