AKTS - Hava Aracı Temel Bilgileri

Hava Aracı Temel Bilgileri (APM102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Temel Bilgileri APM102 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı hava aracı uçuşu ile ilgili performans parametrelerinin matematik temelli konseptlerinin verilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uçuşla ilgili konseptleri öğrenmek ve hava aracı uçuş performans hesaplarında bunları kullanmak
  • Hava aracı ağırlığı, yapısal ağırlık, motor ağırlığı, yakıt ağırlığı ve hava aracı kullanılabilir ağırlığı. Kanat alanı, kanat açıklığı, veter, kaldırma, sürüklenme, sürüklenme grafiği, tüm tasarım parametreleri
  • Taksi hareketi, kalkış, tırmanma, seyir uçuşu, iniş hesaplamaları, servis tavanı, yük faktörü ve manevra kabiliyeti.
Dersin İçeriği Hava aracı ve motor sınıflandırması, ağırlık dağılımı, atmosfer modeli, kanat, kaldırma ve sürüklenme katsayıları, kalkış mesafesi, kalkış süresi ve hızı, yavaşlama, iniş mesafesi, tırmanma açısı ve hızı, süzülme, seyir şartları ve hava aracı menzili, servis yüksekliği, seyir süresi, manevra, yük faktörü, hava aracı dönüş yarıçapı, turbojet motorla

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hava Aracı Sınıflandırması, Motor Sınıflandırması, Ağırlık Dağılımı
2 Atmosferik Uçuş Modeli
3 Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti
4 Kalkış Mesafesi, Kalkış Süresi ve Hızı
5 Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti
6 1. Ara Sınav
7 Tırmanma Açısı ve Hızı
8 Yavaşlama Hareketi, İniş Mesafesi
9 Süzülme, Seyir Şartları ve Hava Aracı Meznili
10 Servis Yüksekliği, Seyir Süresi
11 2. Ara Sınav
12 Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı
13 Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı
14 Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar
15 Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hale, F.J., Aircraft Performance, Selection, and Design, Wiley, New York, 1984.
Diğer Kaynaklar 2. Classs notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 81