AKTS - Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları

Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları (APM205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları APM205 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı matematik temelli mekanik konseptlerinin üretim, bakım, uçak parçalarının servis ömürlerine göre tamir proseslerine uygulanmasını öğrenciye aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekanik konularının mukavemet derslerinde uygulanabilmesi amacıyla öğrenilmesi.
  • Hava aracı yapılarında kullanılan malzemelerin özeliklerinin öğrenilmesi.
  • Bakımda kullanılan bakım ve tamir prosesleri.
Dersin İçeriği Demir içeren malzemeler, demir içermeyen malzemeler, kompozit ve metalik-olmayan malzemeler, korozyon, bağlantı elemanları, borular ve bağlantıları, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları, elektrik kablo ve konektörleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hava aracı malzemeleri – Demir esaslı (Modül 6.1)
2 Hava aracı malzemeleri – Demir esaslı (Modül 6.1)
3 Hava aracı malzemeleri – Demir esaslı olmayan (Modül 6.2)
4 Hava aracı malzemeleri – Demir esaslı olmayan (Modül 6.2)
5 Hava aracı malzemeleri – Kompozit ve metal dışı (Modül 6.3)
6 Hava aracı malzemeleri – Kompozit ve metal dışı (Modül 6.3)
7 Korozyon (Modül 6.4)
8 Bağlayıcıar (Modül 6.5)
9 Ara Sınav
10 Borular ve Rekorlar (Modül 6.6)
11 Yaylar (Modül 6.7)
12 Yataklar (Modül 6.8)
13 Transmisyonlar (Modül 6.9)
14 Kumanda kabloları (Modül 6.10)
15 Elektrik kablo ve konektörleri (Modül 6.11)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 3. TTS Module 6

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0