AKTS - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I

Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (APM203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Bakım Uygulamaları I APM203 1 5 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ozan ÖZTÜRK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri uçak gövde motor teknisyenliği sertifikasyonu sürecine hazırlamak ve ayrıca gövde ve motor bakımı konusunda temel bilgiler ve teknik prosedürleri vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Atölye ve/veya hangardaki güvenliğin öneminin anlaşılması.
  • Aletlerin/takımların düzgün kullanımı hakkında bilgi sahibi olunması.
  • Atölye uygulamalarında tecrübe kazanılması.
Dersin İçeriği Güvenlik önlemleri, havaaracı ve atölye, atölye uygulamaları, aletler, mühendislik çizimleri diyagramları ve standartları, bağlama ve kleranslar, perçinleme, borular ve hortumlar, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Emniyet Kuralları – Hava Aracı ve Atölye (Modül 7.1)
2 Emniyet Kuralları – Hava Aracı ve Atölye (Modül 7.1)
3 Atölye Uygulamaları (Modül 7.2)
4 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
5 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
6 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
7 Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar (Modül 7.5)
8 Uyumlar ve Kleranslar (Modül 7.6)
9 Ara Sınav
10 Perçinleme (Modül 7.8)
11 Borular ve hortumlar (Modül 7.9)
12 Yaylar (Modül 7.10)
13 Yataklar (Modül 7.11)
14 Transmisyonlar (Modül 7.12)
15 Kumanda Kabloları (Modül 7.13)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 7

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 14 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 14 5 70
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 218