AKTS - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I

Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (APM203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Bakım Uygulamaları I APM203 1 5 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ozan ÖZTÜRK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri uçak gövde motor teknisyenliği sertifikasyonu sürecine hazırlamak ve ayrıca gövde ve motor bakımı konusunda temel bilgiler ve teknik prosedürleri vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Atölye ve/veya hangardaki güvenliğin öneminin anlaşılması.
  • Aletlerin/takımların düzgün kullanımı hakkında bilgi sahibi olunması.
  • Atölye uygulamalarında tecrübe kazanılması.
Dersin İçeriği Güvenlik önlemleri, havaaracı ve atölye, atölye uygulamaları, aletler, mühendislik çizimleri diyagramları ve standartları, bağlama ve kleranslar, perçinleme, borular ve hortumlar, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Emniyet Kuralları – Hava Aracı ve Atölye (Modül 7.1)
2 Emniyet Kuralları – Hava Aracı ve Atölye (Modül 7.1)
3 Atölye Uygulamaları (Modül 7.2)
4 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
5 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
6 Aletler/Takımlar (Modül 7.3)
7 Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar (Modül 7.5)
8 Uyumlar ve Kleranslar (Modül 7.6)
9 Ara Sınav
10 Perçinleme (Modül 7.8)
11 Borular ve hortumlar (Modül 7.9)
12 Yaylar (Modül 7.10)
13 Yataklar (Modül 7.11)
14 Transmisyonlar (Modül 7.12)
15 Kumanda Kabloları (Modül 7.13)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 7

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 14 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 14 5 70
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 218