AKTS - Termodinamik ve Akışkanlar

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Termodinamik ve Akışkanlar APM201 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere aerodinamik ve turbo makineler derslerine hazırlık olması amacıyla akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temellerinin verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Piston Prop motorlar (Otto Çevrimi), Diesel Çevrimi
  • Turbojet motorlar (Brayton Çevrimi)
  • Akışkanlar üzerinde sıkıştırılabilirliğin etkisi; Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi (Roket itkisi).
Dersin İçeriği Özgül ağırlık ve yoğunluk, akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi, Bernoulli teoremi, Venturi, sıcaklık, ısı, ısı kapasitesi, özgül ısı, ısı geçişi, hacimsel genişleme, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, gazlar: ideal gaz yasaları, sabit hacim ve basınçta özgül ısılar, genişleyen gaz tarafından yapılan iş, izotermal adyabatik genişleme ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özgül ağırlık ve yoğunluk, viskozite, akışkan direnci
2 Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi; Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi.
3 Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık skalaları: Celsius, Fahrenheit, Kelvin ve Rankine
4 Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı
5 Isı transferi: taşınım, yayınım ve iletim
6 1. Ara Sınav
7 Hacimsel genişleme, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası
8 Gazlar: ideal gaz yasaları; sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısı, gazın genişlemesiyle yapılan iş
9 İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma, motor çevrimeri, sabit hacim ve sabit basınç
10 Isıl enerji, yanma ısısı.
11 2. Ara Sınav
12 Otto çevrimi, Diesel çevrimi
13 Diesel çevrimi, Brayton çevrimi
14 Roket itkisi
15 Ramjet, Örnek problemler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cengel, Y. A., Turner, R., Cimbala, J., Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Gordon John Van Wylen,ThermodynamicsWiley, 1959, Michigan University

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar 13 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 13 2 26
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 103