AKTS - Hava Aracı Yapıları

Hava Aracı Yapıları (APM301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Yapıları APM301 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hava aracı yapılarının yapısal analizlerinin ve uygulamalarının temellerini anlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Uçuşa elverişlilik isterleri, yapısal sınıflandırma, arıza koruma emniyetli ömür hata toleransı konseptleri, bölgesel ve istasyon bulgu sistemleri, stres, şekil değiştirme, eğilme, basma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres yorulma, tahliye ve havalandırma, sistem montaj, yapısal montaj teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma, yüzey koruma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uçuş güvenliği gereksinimleri için yapısal mukavemet
2 Birincil, ikincil ve üçüncül yapısal sınıflandırmalar
3 Başarısız,güvenli,güvenli ömür,hasar toleransı
4 Bölgesel ve istasyon tanımlama sistemleri
5 Gerilme,birim uzama, eğilme, sıkıştırma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres, yorgunluk
6 Gerilme,birim uzama, eğilme, sıkıştırma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres, yorgunluk
7 Gerilme,birim uzama, eğilme, sıkıştırma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres, yorgunluk
8 Ara Sınav
9 Boşaltma ve havalandırma koşulları
10 Sistem montaj koşulları
11 Yapı birleştirme teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma
12 Yapı birleştirme teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma
13 Yüzey temizliği
14 Uçuşa elverişlilik, Gövde Yükleri, Yorgunluk
15 Uçuşa elverişlilik, Gövde Yükleri, Yorgunluk
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aircraft Structures (Dover Books) by David J. Peery
2. Module 6, Official Journal of the European Union

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 48