AKTS - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (CMPE101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş CMPE101 2 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Özgür Altan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişim sistemlerinin temellerini, uygulama yazılımlarını, İnternet ve programlama ilkelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar çeşitleri ve bilişim sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek
  • Bilgisayar yazılım ve donanım tiplerini öğrenmek
  • Metin işleme, hesaplama ve sunum hazırlama yazılımlarını kullanmada deneyim kazanmak
  • İnternet ve ağ sistemi konularının temellerini öğrenmek
  • Programlama ve algoritma kavramlarını öğretmek
Dersin İçeriği Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi teknolojileri, İnternet ve sen Ünite 1 (ana ders kitabı)
2 İnternet, ağ ve elektronik ticaret Ünite 2
3 Temel uygulama yazılımları Ünite 3
4 Sistem yazılımları Ünite 5
5 Sistem birimi Ünite 6
6 Girdi ve çıktı Ünite 7
7 İkincil veri depolama Ünite 8
8 İletişim ve ağlar Ünite 9
9 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
10 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
11 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
12 C programlama diline giriş Ünite 2*
13 C programlama diline giriş ve sadece kütüphane fonksiyonları Ünite 2*,3*
14 Eğer-yada (if-else) ifadeleri Ünite 4*
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, “Computing Essentials 2008”, McGraw-Hill, 2008.
2. (*) Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and Program Design in C”, Addison Wesley, 5th Edition, 2007.
3. Ali Yazıcı, Çiğdem Turhan, Fügen Selbes, “C Programming: Problem Book”, Atılım University, Department of Computer Engineering, 2004.
5. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.
6. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
Diğer Kaynaklar 4. Introduction to Computers & Information Systems, Larry Long, Nancy Long, Prentice Hall.
7. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.
8. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
9. Problem Solving Using C Structured Programming Techniques, Yuksel Uckan, McGraw- Hill, 2nd Edition, 1999.
10. C: How to Program, H.M. Deitel, P.J.Deitel, Prentice Hall, 5th Edition, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 1 2
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 1 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 77