AKTS - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (CMPE101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş CMPE101 2 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Özgür Altan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişim sistemlerinin temellerini, uygulama yazılımlarını, İnternet ve programlama ilkelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar çeşitleri ve bilişim sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek
  • Bilgisayar yazılım ve donanım tiplerini öğrenmek
  • Metin işleme, hesaplama ve sunum hazırlama yazılımlarını kullanmada deneyim kazanmak
  • İnternet ve ağ sistemi konularının temellerini öğrenmek
  • Programlama ve algoritma kavramlarını öğretmek
Dersin İçeriği Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi teknolojileri, İnternet ve sen Ünite 1 (ana ders kitabı)
2 İnternet, ağ ve elektronik ticaret Ünite 2
3 Temel uygulama yazılımları Ünite 3
4 Sistem yazılımları Ünite 5
5 Sistem birimi Ünite 6
6 Girdi ve çıktı Ünite 7
7 İkincil veri depolama Ünite 8
8 İletişim ve ağlar Ünite 9
9 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
10 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
11 Algoritma Geliştirme(pseudo kodu ve akış diyagramları) Ünite 1*,3*
12 C programlama diline giriş Ünite 2*
13 C programlama diline giriş ve sadece kütüphane fonksiyonları Ünite 2*,3*
14 Eğer-yada (if-else) ifadeleri Ünite 4*
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, “Computing Essentials 2008”, McGraw-Hill, 2008.
2. (*) Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and Program Design in C”, Addison Wesley, 5th Edition, 2007.
3. Ali Yazıcı, Çiğdem Turhan, Fügen Selbes, “C Programming: Problem Book”, Atılım University, Department of Computer Engineering, 2004.
5. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.
6. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
Diğer Kaynaklar 4. Introduction to Computers & Information Systems, Larry Long, Nancy Long, Prentice Hall.
7. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.
8. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
9. Problem Solving Using C Structured Programming Techniques, Yuksel Uckan, McGraw- Hill, 2nd Edition, 1999.
10. C: How to Program, H.M. Deitel, P.J.Deitel, Prentice Hall, 5th Edition, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 1 2
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 1 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 77