AKTS - Hava Aracı Bakım Uygulamaları II

Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (APM204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Bakım Uygulamaları II APM204 1 5 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ozan ÖZTÜRK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin içeriğinde, gövde üretim özellikleri, montaj ve kanat ayarı, kumaş örtüler, yapısal tamirler, havaaracı kaynağı konuları bulunur. Ayrıca, çeşitli hava aracı sistemlerini meydana getiren bileşenler ve hava aracı sistemlerinin ve parçalarının farkları bu ders içeriğinde verilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Atölye ve/veya hangardaki güvenliğin öneminin anlaşılması.
  • Aletlerin/takımların düzgün kullanımı hakkında bilgi sahibi olunması.
  • Atölye uygulamalarında tecrübe kazanılması.
  • Söküm, inceleme, tamir ve montaj konularında tecrübe kazanılması.
Dersin İçeriği Malzeme idamesi, kaynak eritme kaynağı lehim ve bağlama, hava aracı ağırlık ve dengesi, hava aracı idamesi ve hangarlanması, söküm muayene tamir ve montaj teknikleri, olağanüstü durumlar, bakım prosedürleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Plaka ve metal işlemleri (Modül 7.14)
2 Kaynak, kaplama, lehim ve yapıştırma (Modül 7.15)
3 Kaynak, kaplama, lehim ve yapıştırma (Modül 7.15)
4 Kaynak, kaplama, lehim ve yapıştırma (Modül 7.15)
5 Hava aracı ağırlık ve balansı (Modül 7.16)
6 Hava aracı ağırlık ve balansı (Modül 7.16)
7 Ara Sınav
8 Hava aracı İkmal/Servis (Handling) ve Depolama (Modül 7.17)
9 Söküm, Kontrol, Tamir ve Montaj Teknikleri (Modül 7.18)
10 Söküm, Kontrol, Tamir ve Montaj Teknikleri (Modül 7.18)
11 Söküm, Kontrol, Tamir ve Montaj Teknikleri (Modül 7.18)
12 Söküm, Kontrol, Tamir ve Montaj Teknikleri (Modül 7.18)
13 Normal-dışı olaylar (Modül 7.19)
14 Bakım yöntemleri (prosedürleri) (Modül 7.20)
15 Bakım yöntemleri (prosedürleri) (Modül 7.20)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 7

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 14 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 148