AKTS - Elektrik Devreleri I

Elektrik Devreleri I (AEE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Devreleri I AEE201 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 3’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik-elektronik mühendisliği kavramlarını ve Doğru Akım (DC) ile ilgili çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciler temel devre elemanlarını öğrenirler. Ayrıca DC için temel elektrik-elektronik problem çözümlerine uygulanan, Ohm, Kirchhoff kuramlarını ve temel devre kuramları ile düğüm döngü analizlerini öğrenirler. Ayrıca birinci dereceden devreleri analiz edebilirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devre elemanlarının tanınması yeteneği.
  • Temel konsept ve tanımların öğrenilmesi yeteneği. (Voltage, current, load, power, etc.)
  • Temel kuramların ifadesi yeteneği. (Ohm, Kirchhoff Laws)
  • Devre analiz metotlarının uygulanması yeteneği.
  • Devre teoremlerinin bilinmesi (Doğrusalllık, Süperpozisyon, Thevenin, Norton).
  • Gerilim-Akım (V-I) karakterlerinin ve devre elemanlarının bilinmesi ve uygulanması.
  • İşlemsel yükselteçlerin temel yapılarının, tiplerinin ve davranışlarının bilinmesi
  • Uçaklarda kullanılan akü tiplerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin bilinmesi.
  • Birinci dereceden RC ve RL devrelerin analizlerinin bilinmesi.
  • İkinci derece devrelerin davranışlarının bilinmesi.
Dersin İçeriği Elektrik-elektronikte genel kavramların tanıtımı, temel kuramlar (Ohm, Kirchhoff kuramları), analiz metotları (düğüm and döngü analizleri), devre teoremleri (Thevenin, Norton, süperpozisyon), işlemsel yükselteçler (Op-amp), kondansatörler, bobinler, aküler, birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel kavramların tanıtımı.
2 Temel Kuramlar (Ohm, Kirchhoff Kuramları)
3 Temel Kuramlar (Ohm, Kirchhoff Kuramları)
4 Analiz Metotları (Düğüm and döngü analizleri)
5 Analiz Metotları (Düğüm and döngü analizleri)
6 Devre Teoremleri (Thevenin, Norton, Süperpozisyon)
7 Devre Teoremleri (Thevenin, Norton, Süperpozisyon)
8 Ara Sınav
9 İşlemsel Yükselteçler (Op-amp)
10 İşlemsel Yükselteçler (Op-amp)
11 Kondansatörler
12 Bobinler
13 Aküler
14 1’inci Dereceden Devreler
15 2’nci Dereceden Devreler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.K.Alexander, M.N.O. Sadiku, Fundamental of Electric Circuits, McGraw Hill (2009), fourth edition.
Diğer Kaynaklar 2. M.Tooley, D. Wyatt, Aircraft Electrical and Electronic Systems, Elsevier (2009)
3. T.L. Floyd, Principles of Electric Circuits, Pearson (2010), Ninth Edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 14 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125