AKTS - Elektronik Devreler

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektronik Devreler AEE204 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
AEE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 4’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik-elektronik mühendisliği kavramlarını ve elektronik devrelerle ilgili çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler elektronik devre elemanlarının yapısını ve davranışlarını öğrenecektir. Ayrıca öğrenciler entegre devreler, baskılı devre kartlarının temellerini öğrenirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yarı iletken devre elemanlarının öğrenilmesi.
  • Diyot, BJT ve FET yapılarının öğrenilmesi.
  • Bias devrelerinin temel çalışma prensiplerinin bilinmesi.
  • Güç yükseltici devrelerin yapısı ve davranışlarının öğrenilmesi.
  • BJT ve FET yapılarının eşlenik devrelerinin öğrenilmesi.
  • FET ve BJT’lerin küçük sinyal analizlerinin bilinmesi.
  • Yarı iletken elemanların frekans cevaplarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Yarıiletken diyotlar ve uygulamaları, BJT ve uygulamaları, FET ve uygulamaları, MOSFET tiplerinin yapıları, BJT ve FET?lerin DC biaslamaları, BJT ve FET?lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri, BJT ve FET?lerin küçük sinyal analizleri, BJT?lerin frekans analizleri, BJT?lerin yükseltici olarak çalıştırılması, güç yükselticileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yarıiletkenlerin ve temel kavramların tanıtılması
2 Yarıiletken Diyotlar ve uygulamaları.
3 BJT ve uygulamaları.
4 BJT ve uygulamaları.
5 FET ve uygulamaları.
6 MOSFET tiplerinin yapıları.
7 BJT ve FET’lerin DC biaslamaları.
8 Ara Sınav
9 BJT ve FET’lerin DC biaslamaları.
10 BJT ve FET’lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri.
11 BJT ve FET’lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri.
12 BJT ve FET’lerin küçük sinyal analizleri.
13 BJT’lerin frekans analizleri.
14 BJT’lerin yükseltici olarak çalıştırılması.
15 Güç Yükselticileri.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R.Boylestad, L. Nashelsky, Electronic Device and Circuit Theory, Prentice Hall, seventh edition.
Diğer Kaynaklar 2. M.Tooley, D. Wyatt, Aircraft Electrical and Electronic Systems, Elsevier (2009)
3. S.T.Karris, Electronic Devices and Amplifier Circuits, Orchard Publication, (2005)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 14 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125