Pervane (APM307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pervane APM307 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
  • Araş. Gör. Heyecan Utke Koyuncuoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Pervane teorisi ve çalışması, buzlanma, governor, dengeleme, senkronlama ve yağlama gibi konuların öğrencilere verilmesi. Ayrıca bunlara sabit hatveli, sabit hızlı, ve feathering pervaneler de dahildir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pervanelerin ve ‘blade’ teorisinin temel konseptlerini anlamak, açıklamak ve kullanmak.
  • Farklı pervane malzemeleri hakkında öğrencilerin temel bilgilerini geliştirmek.
  • Pervane bakımı hakkındaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Giriş, pervane yapısı, pervane hatve kontrolü, pervane senkronizasyonu, pervane buzlanma koruması, pervane bakımı, pervane idame ve koruması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Modül 17.1)
2 Pervane Yapısı (Modül 17.2)
3 Pervane Yapısı (Modül 17.2)
4 Pervane Hatve Kontrolü (Modül 17.3)
5 Pervane Hatve Kontrolü (Modül 17.3)
6 1. Ara Sınav
7 Pervane Senkronlama (Modül 17.4)
8 Pervane Senkronlama (Modül 17.4)
9 Pervanelerde Buz Koruması (Modül 17.5)
10 Pervanelerde Buz Koruması (Modül 17.5)
11 2. Ara Sınav
12 Pervane Bakımı (Modül 17.6)
13 Pervane Bakımı (Modül 17.6)
14 Pervane Depolama ve Korunması (Modül 17.7)
15 Pervane Depolama ve Korunması (Modül 17.7)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 17

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 14 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 135