AKTS - Aviyonik Sistemler

Aviyonik Sistemler (AEE307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Aviyonik Sistemler AEE307 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Yaser Dalveren
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı EASA-66 Modül 13 amaçları doğrultusunda Aviyonik alt sistemlerinin çalışma konseptlerinin ayrı ayrı ve bir sistem bütünlüğü içerisinde bir arada çalışma prensiplerinin öğrencilerin anlamasını sağlamaktır. Öğrenciler elektronik sistemlerin havacılıktaki kullanımını öğrenecektir. Aynı zamanda aviyonik sistemi oluşturan alt sistemlerin elektriksel ve RF davranışlarına aşina olacaklardır. Öğrenciler very, haberleşmesi ve aviyonik sistemlerle senkronizasyonunu öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aviyonik alt sistemlerin öğrenilmesi.
  • Aviyonik sistemlerinin bir bütün olarak öğrenilmesi.
  • Aviyonik sistemlerin ve elektronik yapılarının öğrenilmesi.
  • Aviyonik alt-sistemlerin elektriksel ve RF davranışlarının öğrenilmesi.
  • Aviyonik sistemlerin haberleşme ve veri iletimi metotlarının öğrenilmesi.
  • Aviyonik alt sistemlerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği RF yayılımın temellleri, antenler, verici ve alıcılar, havacılık haberleşmesi (VHF ve HF), dahili haberleşme sistemi, seyrüsefer, acil konum bildiriciler, radar temelleri, otomatik yön bulucular (ADF), VOR, mesafe ölçücüler, aletli iniş yardımcıları, ataletsel ölçüm sistemleri (INS).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aviyoniğe Giriş (Hava Seyrüseferi, Sistemler, Uluslar arası kısaltmalar)
2 Antenler
3 Alıcı ve Verici Teorisi
4 Hava Haberleşmesi (VHF).
5 Hava Haberleşmesi (HF).
6 Dahili Haberleşme Sistemi
7 Acil Yer Belirleme Sistemi (ELT)
8 Ara Sınav
9 Uçak Seyrüseferi
10 RADAR Temelleri
11 Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (INS)
12 Otomatik Yön Bulma sistemi (ADF)
13 Mesafe Ölçer Ekipman (DME)
14 Aletli İniş Sistemleri
15 VOR (VHF Omnidirectional Range)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Principles of Avionics, Albert D.Helfrick.
Diğer Kaynaklar 2. Avionics made simple, M.Abdulla, J.V.Svoboda, L.Rodrugues.
3. Aircraft_Communication_and_Navigation_Systems, M.Tooley, D.Wyatt

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 131