AKTS - Hava Aracı Sistemleri

Hava Aracı Sistemleri (APM302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Sistemleri APM302 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Ozan ÖZTÜRK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hava aracı sistemlerinin temel konseptlerini anlamak, açıklamak ve kullanmak.
  • Hava aracı sistemlerinin tipleri, bakımı ve uygulamaları hakkında öğrencilerin temel bilgilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Havalandırma ve kabin basınçlandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, uçuş kontrol, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur, ışıklar, oksijen, pnömatik/vakum, su/atık, yerleşik bakım sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İklimlendirme ve Kabin Basıncı (Modül 11.4)
2 Enstrümanlar/Aviyonikler (Modül 11.5)
3 Elektrik Gücü (Modül 11.6)
4 Yangın Koruması (Modül 11.8)
5 Uçuş Kontrolleri (Modül 11.9)
6 Uçuş Kontrolleri (Modül 11.9)
7 Yakıt Sistemleri (Modül 11.10)
8 Ara Sınav
9 Hidrolik Güç (Modül 11.11)
10 Buz ve Yağmur (Modül 11.12)
11 Işıklar (Modül 11.14)
12 Oksijen (Modül 11.15)
13 Pnömatik/Vakum (Modül 11.16)
14 Su/Atık (Modül 11.17)
15 Yerleşik Bakım Sistemleri (Modül 11.18)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. TTS Module 11

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 48