AKTS - Hava Aracı Ölçüm Aletleri

Hava Aracı Ölçüm Aletleri (AEE306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Ölçüm Aletleri AEE306 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kokpitin ergonomic yerleşiminin gerekçelerini açıklamak Pito-statik aletlerini incelemek Cayroskopik uçuş aletlerini ve gayelerini incelemek Uçak pusula sistemini incelemek Güç kaynağı aletlerini incelemek Veri toplama ve kullanma sistemlerini incelemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uçak aletlerinde hata ölçebilme ve hata kestirimi bulabilme
  • Farklı hava veri sistemlerini ve eşzamanlı veri iletim sistemlerini tanıyabilme
  • Cayroskop prensiplerini ve özelliğini anlayabilme
  • Çeşitli güç kaynağı aletlerinin prensiplerini bilme
  • Veri toplama ve kullanma sistemlerinin çalışma esaslarını anlayabilme
Dersin İçeriği Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektronik aletli sistemlerin kokpit yerleşimi
2 Pito-statik Aletler: Yükseklikölçer, hava hızı göstergesi, dikey hız göstergesi, mach ölçer
3 Pito-statik Aletler
4 Cayroskopik hareket: Niteliksel açıklama, serbestlik dereceleri, katılık, devinim, gimballing, devrilme
5 Cayroskopik hareket
6 Cayroskopik uçuş aletleri: Suni ufkun amacı ve prensipleri, durum göstergesi, yön göstergesi, dönüş ve kayış göstergesi
7 Cayroskopik uçuş aletleri
8 Ara Sınav
9 Doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar: Acil durum manyetik pusulanın fonksiyonu, amacı ve bileşenleri, detektör birimi, pusula bilgisayarı, pusula göstergesi
10 Doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar
11 Uçak irtifa kaybı uyarı sistemleri: Algılayıcıların dizilişi ve çalışması, uyarı cihazları
12 Uçak irtifa kaybı uyarı sistemleri
13 Güç kaynağı aletleri: Basınç, sıcaklık ve yakıt miktarı ölçümleri, motor gücü ve kontrol aletleri, RPM ölçümü, manifold basıncı, tork, eksoz gazı sıcaklığı, EPR, yakıt akışı, motor titreşimi, gözleme
14 Güç kaynağı aletleri
15 Veri toplama ve kullanma sistemleri: İyileştiriciler,yükselteçler, süzgeçler, veri dönüştürme, çoklayıcılar, A/D ve D/A dönüştürme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pallet, E.H.J. 'Aircraft Instruments & Integrated systems', Longman Scientific and Technical, McGraw-Hill
Diğer Kaynaklar 2. Murthy, D.V.S., 'Transducers and Measurements', McGraw-Hill
3. Doeblin.E.O, 'Measurement Systems Application and Design', McGraw-Hill, NewYork

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 98