AKTS - Gaz Türbinli Motor Sistemleri

Gaz Türbinli Motor Sistemleri (APM404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gaz Türbinli Motor Sistemleri APM404 1 5 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gaz türbinli motorlar sistemlerinin temelleri verilerek Modül 15 sınavlarına öğrencilerin hazırlanması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gaz türbinli motorların temel konseptlerini anlamak, açıklamak ve kullanmak
  • Gaz türbinli motor tipleri, performansı ve uygulamaları hakkında öğrencilerin temel bilgilerini geliştirmek
  • Gaz türbinli motorlarda kullanılan farklı parçalar hakkında öğrencilerin bilgilerinin genişletilmesi
Dersin İçeriği Hava aracı ölçüm aletlerinin (algılayıcılar/dönüştürücüler ve göstergeler) sökülmesi ve takılması, uçuş aletleri sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yağlama Sistemleri
2 Yağlama Sistemleri
3 Yakıt Sistemleri
4 Yakıt Sistemleri
5 Hava Sistemleri
6 Hava Sistemleri
7 Start ve Ateşleme Sistemleri
8 Start ve Ateşleme Sistemleri
9 Motor Gösterge Sistemleri
10 Motor Gösterge Sistemleri
11 Güç Artırım Sistemleri
12 Güç Artırım Sistemleri
13 Yangın Koruma Sistemleri
14 Motor İzleme ve Yerde Çalıştırmalar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Total Training Support Module 15 Gas Turbine Engines

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0