AKTS - Hava Aracı Seyrüseferi

Hava Aracı Seyrüseferi (AEE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Seyrüseferi AEE405 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 13’ün ihtiyaçları doğrultusunda seyrüsefer (SS) konseptini ve SS yardımcılarının SS’e katkısını anlayabilmelerini sağlamaktır. Bunun desteklenebilmesi için Öğrenciler SS yardımcıları kapsamındaki aviyonik elemanların yapısını ve davranışlarını öğrenecektir. Ayrıca öğrenciler bu sistemlerin seyrüsefere olan katkısını ve bir bilgisayar ağı üzerinden bir arada çalışma esaslarını öğrencektir. Öğrencilerin SS yardımcılarının yapılarını, elektriksel ve RF olarak karekteristiklerini bilmeleri beklenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • SS yardımcı sistemlerin öğrenilmesi.
  • RF SS sistemleri tanımlayabilme.
  • Manyetik referans sistemlerinin öğrenilmesi.
  • SS yardımcı sistemlerinin bir bütün olarak öğrenilmesi.
  • Aviyonik sistemlerin ve elektronik yapılarının öğrenilmesi.
  • Aviyonik alt-sistemlerin elektriksel ve RF davranışlarının öğrenilmesi.
  • Aviyonik sistemlerin veri haberleşme ve senkronizasyonun öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seyrüsefere giriş (SS, SS sistemleri, Uluslar arası kısaltmalar).
2 Temel konseptler (Dünya koordinat sistemi, haritacılık, uluslararsı SS standartları, hava trafik kontrol sistemleri).
3 Seyrüsefer (Uçuş kontrol, uçuş elektroniği, pilotaj ve pusula ile SS).
4 Manyetik pusula prensipleri ve manyetik referans sistemleri.
5 Kısa Menzilli SS yardımcıları (ADF, VOR, DME, TACAN, VORTAC, RNAV.)
6 Kısa Menzilli SS yardımcıları (ADF, VOR, DME, TACAN, VORTAC, RNAV.)
7 Uzun Menzilli SS yardımcıları (LORAN-C, OMEGA, INS, DNS)
8 Ara Sınav
9 Uzun Menzilli SS yardımcıları (LORAN-C, OMEGA, INS, DNS)
10 Yaklaşma ve iniş SS yardımcıları (A/L, ILS, MLS, marker beacon, glide slope)
11 Otomatik uçuş sistemleri.
12 Uydu haberleşmesi (GPS, DGPS, PPS, GLONAS)
13 Keşif sistemleri (pimary Radar, Secondary Radar, collision avoidance)
14 Aviyonik veri iletim protokolleri (ARINC standar, MIL 1553 Standarts, commertial data busses)
15 Aviyonik veri iletim protokolleri (ARINC standar, MIL 1553 Standarts, commertial data busses)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Principles of Avionics, Albert D.Helfrick.
Diğer Kaynaklar 2. Nagaraja, N.S. ,Elements of Electronic Navigation, Tata McGraw-Hill Pub.
3. Avionics made simple, M.Abdulla, J.V.Svoboda, L.Rodrugues.
4. Aircraft Communications and Navigation Systems, M.Tooley and D.Wyatt, Elsevier, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 1 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125