AKTS - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi (SY503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi SY503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi felsefesinin sağlık işletmelerinde uygulanması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • SAĞLIKTA KALİTE KAVRAMININ ÖNEMİNİ KAVRAR, STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR
  • ISO 9001:2008 KALİTE STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR
  • JCI HASTANE AKREDİTASYON SİSTEMİ STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINI BİLİR.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ SABİHİ OLUR VE İÇ KALİTE DENETÇİSİ OLMA YETKİNLİĞİNİ KAZANIR
Dersin İçeriği Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 KALİTE KAVRAMI, KALİTE KAVRAMININ EVRİMİ ders kitabı bölüm1
2 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE ders kitabı bölüm 2
3 SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KURUMLARA SAĞLADIĞI KAZANIMLAR ders kitabı bölüm 3
4 SÜREÇ KAVRAMI, TEMEL, DESTEK VE YÖNETİM SÜREÇLERİ ders kitabı bölüm 4
5 SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME METODOLOJİSİ ders kitabı bölüm 4
6 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI ders kitabı bölüm 5
7 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI ders kitabı bölüm 5
8 Ara Sınav
9 JCI HASTANE AKREDİTASYON STANDARTLARI ders kitabı bölüm 6
10 JCI HASTANE AKREDİTASYON STANDARTLARI der kitabı bölüm 6
11 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARI ders kitabı bölüm 7
12 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARI ders kitabı bölüm 7
13 DENETİM KAVRAMI, DENETİM ÇEŞİTLERİ, UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ ders kitabı bölüm 8
14 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ (HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ RİSKLER, TESİS YÖNETİMİ İLE İLGİLİ RİSKLER ders kitabı bölüm 8
15 TEMEL İÇ KALİTE DENETÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ ders kitabı bölüm 8
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ISO 9001:2008 Standarts, JCI Standarts, Health care standarts of Turkish Ministry of Healt and presentations

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125