AKTS - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi

Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (TUR518) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi TUR518 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İbrahim BİRKAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere fizibilite çalışmalarının hazırlanışını ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, turizm endüstrisinde uygulandığı şekilde öğretmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yatırım projelerini sınıflandırabilir ve bir projenin içeriğini, unsurlarını ve önemini anlatır.
  • Bir projeye nasıl başlanacağını bilir ve fizibilite etüdünün aşamalarını organize edebilir
  • Piyasa analizi, talep tahmini, kuruluş yeri seçiminin yatırım için önemini değerlendirir.
  • Turizm sektörü için bir projenin kritik başarı koşullarının neler olduğunu saptar.
  • Bir işletme için kapasite büyüklüğünün belirlenmesini ve toplam yatırım tutarının hesaplanmasını örnekleyerek açıklar.
Dersin İçeriği Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri Konu 1
2 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 2
3 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 3
4 Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler Konu 4
5 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 5
6 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 6
7 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 8
10 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 9
11 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 10
12 Turizm Yatırımlarında Taşınmaz Değerlemesi Konu 11
13 Real properties in tourism investments Konu 12
14 Örnek Yatırım Kararlarının İncelenmesi Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Tekrar Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Norbert Vanhove, The Economics of Tourism Destinations

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek.
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 7 4 28
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125