BİRİMİN AMACI

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. 

Engelli Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

 • Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi ; yabancı dil derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.

 • Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.
 • Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
 • Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınması.
 • Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
 • Bürokratik işlerde kolaylık sağlanması.
 • Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması.
 • Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
 • Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
 • Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
 • Danışman öğretim elemanları ile görüşmelerinde kolaylık sağlanması.

Engellilerin Can ve Yangın Güvenliği'nin Sağlanması Talimatnamesi

 • Bedensel engelli kişilerin (hareket, işitme, görme, engeli olan kişiler) özel durumları ve karşı karşıya oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle, Üniversite içinde oluşabilecek bir acil durum ve yangın durumunda güvenliklerinin sağlanması esastır.
 • Bedensel engelli kişiler, öğrenci, akademik, idari veya teknik kadrodan olmalarına bakılmaksızın aynı güvenlik işlemine tabii tutulacaktır.

 • Bu uygulama çerçevesinde, Üniversiteye kayıt olan öğrenci, isdihdam edilen idari ve akademik personel arasında bedensel engelli olup olmadığının, varsa bedensel engelin türünün tespiti yapılacaktır.
 • Tespit ve sınıflandırma öğrencilerin kayıt sırasında dolduracakları anket formu ile personelin ise işe giriş işlemleri sırasında yapılacaktır.
 • Bedensel engellinin bulunması halinde, bedensel engelli kişilerin yetersizlik durumları dikkate alınarak acil durumlarda ne yapmaları, nasıl davranmaları ile ilgili olarak planlama yapılacak, kendilerine eğitim verilecek ve acil durumlarda bedensel engelli öğrenci ve çalışanlara yardımcı olacak kişiler belirlenerek, karşılıklı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bedensel engelli tespit, sınıflandırma ve eğitime ilişkin bilgiler yıllık olarak, öğretim yılının ilk ayı içinde yapılarak, raporlanacak ve gerekli çalışmalar; daha sonra arşivlenerek saklanacaktır.
 • Talimatnamenin uygulanmasından Özürlü Öğrenciler Birimi Görevlileri sorumludur.

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

indir

Engelli Öğrenciler Birimi Görevlileri ve Görev Alanları

Prof.Dr. H. Yılmaz Kaptan Rektör Yardımcısı Birim Başkanı
A.Aziz Şeren Genel Sekreter Uygulamayla ilgili talimatların hazırlanması, fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması
Kemal Şenoğlu Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Uygulama ve Kontrolü
Erbil İnce Yapı İşleri Direktörü Fiziksel Mekanların Planlanması ve Uygulaması
Yrd.Doç.Dr. Dilek Karaduman Psikolog Psikologluk ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi
Mustafa Ercan Ulaşım Sorumlusu Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sefa Orkun Başol Öğrenci İşleri Direktörü Öğrencilere kolaylık sağlanması, öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirirlmesi
Oktay Yıldız Yardımcı Hizmetler Koordinatörü Engellilere uygun eğitim ortamı hazırlanması, araç-gereç temini
Doç.Dr. Şaziye Balku Öğretim Elemanı Mühendislik Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. İrem Metin Orta Öğretim Elemanı Fen Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. Nazlı Yıldırım Öğretim Elemanı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1413 [title_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [title_en] => Disabled Students Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

BİRİMİN AMACI

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. 

Engelli Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

 • Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi ; yabancı dil derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.

 • Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.
 • Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
 • Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınması.
 • Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
 • Bürokratik işlerde kolaylık sağlanması.
 • Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması.
 • Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
 • Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
 • Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
 • Danışman öğretim elemanları ile görüşmelerinde kolaylık sağlanması.

Engellilerin Can ve Yangın Güvenliği'nin Sağlanması Talimatnamesi

 • Bedensel engelli kişilerin (hareket, işitme, görme, engeli olan kişiler) özel durumları ve karşı karşıya oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle, Üniversite içinde oluşabilecek bir acil durum ve yangın durumunda güvenliklerinin sağlanması esastır.
 • Bedensel engelli kişiler, öğrenci, akademik, idari veya teknik kadrodan olmalarına bakılmaksızın aynı güvenlik işlemine tabii tutulacaktır.

 • Bu uygulama çerçevesinde, Üniversiteye kayıt olan öğrenci, isdihdam edilen idari ve akademik personel arasında bedensel engelli olup olmadığının, varsa bedensel engelin türünün tespiti yapılacaktır.
 • Tespit ve sınıflandırma öğrencilerin kayıt sırasında dolduracakları anket formu ile personelin ise işe giriş işlemleri sırasında yapılacaktır.
 • Bedensel engellinin bulunması halinde, bedensel engelli kişilerin yetersizlik durumları dikkate alınarak acil durumlarda ne yapmaları, nasıl davranmaları ile ilgili olarak planlama yapılacak, kendilerine eğitim verilecek ve acil durumlarda bedensel engelli öğrenci ve çalışanlara yardımcı olacak kişiler belirlenerek, karşılıklı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bedensel engelli tespit, sınıflandırma ve eğitime ilişkin bilgiler yıllık olarak, öğretim yılının ilk ayı içinde yapılarak, raporlanacak ve gerekli çalışmalar; daha sonra arşivlenerek saklanacaktır.
 • Talimatnamenin uygulanmasından Özürlü Öğrenciler Birimi Görevlileri sorumludur.

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

indir

Engelli Öğrenciler Birimi Görevlileri ve Görev Alanları

Prof.Dr. H. Yılmaz Kaptan Rektör Yardımcısı Birim Başkanı
A.Aziz Şeren Genel Sekreter Uygulamayla ilgili talimatların hazırlanması, fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması
Kemal Şenoğlu Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Uygulama ve Kontrolü
Erbil İnce Yapı İşleri Direktörü Fiziksel Mekanların Planlanması ve Uygulaması
Yrd.Doç.Dr. Dilek Karaduman Psikolog Psikologluk ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi
Mustafa Ercan Ulaşım Sorumlusu Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Sefa Orkun Başol Öğrenci İşleri Direktörü Öğrencilere kolaylık sağlanması, öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirirlmesi
Oktay Yıldız Yardımcı Hizmetler Koordinatörü Engellilere uygun eğitim ortamı hazırlanması, araç-gereç temini
Doç.Dr. Şaziye Balku Öğretim Elemanı Mühendislik Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. İrem Metin Orta Öğretim Elemanı Fen Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. Nazlı Yıldırım Öğretim Elemanı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

PURPOSE

The purpose of the Disabled Students Unit is to take necessary precautions, prepare the best physical environment and make adjustments to ensure full participation by disabled students in educational activities and to facilitate their education. 

Opportunities for Disabled Students

Atilim University offers the following opportunities to facilitate the life of disabled students at the campus:

 • Assigning companions for disabled students to ensure equal opportunities in education given the nature of their disabilities, for instance, offering writing courses instead of speaking in foreign language education
 • Setting up wheelchair ramps, toilets and elevators to ensure that the disabled can access such facilities inside the campus easily
 • Providing special transportation
 • Taking necessary precautions to ensure safety in case of fire and other emergencies
 • Providing one-on-one and general counseling services
 • Assisting in registration and other office affairs
 • Rearranging course schedules in a way to fit their academic life
 • Anticipating potential issues faced by the disabled and taking necessary precautions
 • Allocating special parking spaces for the disabled
 • Prioritizing the disabled students when arranging internships and job opportunities
 • Giving priority the disabled in public service areas, such as canteens, auditoriums etc.
 • Accommodating for special consultation by the advisors

Life and Fire Safety Regulations for the Disabled

 • It is essential to ensure the safety of the psychically disabled (walking, hearing, visual, etc.) in case of emergency and fire at the University because of their special conditions and disabilities.
 • All psychically disabled individuals including students, academic, administrative or technical support staff shall be subject to the same safety procedures in any event.
 • The actual nature of the disability of new students, and academic/administrative staff shall be determined and recorded, within the frame of this procedure.
 • Such determination and classification shall be made with a survey form when registering and employing such individuals.
 • New students or staff with physical disability are to be informed about the course of action in case of emergency on the basis of the action plans prepared by the University. In the same way, the companions who will assist these individuals are to be assigned and informed.
 • The information regarding the determination, classification and training of the physically disabled shall be carried out, reported and archived in the first month of each academic year.
 • The Disabled Students Office shall be responsible for the implementation of the regulation.

Regulation on Counseling and Counseling for the Disabled at Higher Education Institutions

Click to download

Disabled Students Office Staff and Positions

 

Name/Surname

Title

Duties

Prof. Yılmaz KAPTAN

Vice President

Supervising the operations of the Office

A. Aziz Seren

General Secretary

Preparing directives related to procedures

Asst. Prof. Dilek Karaduman

Psychologist

Providing psychological support and counseling

Kemal Senoglu

Director of Cultural and Social Affairs

Supervising the cultural, artistic and social development of the disabled students

S.Orkun Başol

Director of Student Affairs

Facilitating and informing the disabled students throughout registration procedures

Oktay Yıldız

Coordinator of Auxiliary Services

Providing the necessary physical equipment to create a suitable environment for the disabled

Mustafa Ercan

Head of Transportation Office

Ensuring the safe transportation of the disabled

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/engelli-ogrenciler-ofisi-1517410927/1520604468-engelli.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 57193 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/engelli-ogrenciler-ofisi-1517410927/1520604468-engelli.jpg ) [caption] => 1520604468-engelli.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/engelli-ogrenciler-ofisi-1517410927/1520604468-engelli.jpg ) ) ) [site_id] => 270 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-31 19:30:43 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 12 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => engelli-ogrenciler-ofisi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 270 [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1413 [title_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [title_en] => Disabled Students Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

B\u0130R\u0130M\u0130N AMACI<\/strong><\/p>\n\n

Engelli ö\u011frencilerin ö\u011frenim hayatlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rabilmek için gerekli fiziksel ortam\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 ve e\u011fitim-ö\u011fretim süreçlerine tam kat\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. <\/p>\n\n

Engelli Ö\u011frencilere Sunulan \u0130mkanlar<\/strong><\/p>\n\n

Üniversitemizde engelli ö\u011frencilerin hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak ve anlaml\u0131 hale getirecek a\u015fa\u011f\u0131daki imkanlar sunulmaktad\u0131r:<\/strong><\/p>\n\n