• Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

 • Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
 • Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 • Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,
 • Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
 • Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
 • Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilere yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
 • Bütün öğrencileri adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrenciye sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
 • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
 • Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
 • Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
   

ENGELLİLER İÇİN UYGULANAN KOLAYLIKLAR

Not Tutucu Desteği: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla(Başarıyı Paylaşım Programı çerçevesinde) not tutucu hizmeti verilmektedir.

Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla (Başarıyı Paylaşım Programı çerçevesinde), ders partnerliği sağlanmaktadır.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.

Seminer ve Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3011 [title_tr] => Birimin Görevleri [title_en] => Duties of the Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

 • Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
 • Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 • Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,
 • Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
 • Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
 • Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilere yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
 • Bütün öğrencileri adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrenciye sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
 • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
 • Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
 • Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
   

ENGELLİLER İÇİN UYGULANAN KOLAYLIKLAR

Not Tutucu Desteği: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla(Başarıyı Paylaşım Programı çerçevesinde) not tutucu hizmeti verilmektedir.

Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla (Başarıyı Paylaşım Programı çerçevesinde), ders partnerliği sağlanmaktadır.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.

Seminer ve Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Duties of the Office

 • To identify disabled students who have registered at the University for the purposes of offering the special services of the Office.
 • To identify the needs of the disabled students regarding education, training, scholarship, administration, physical environment, accommodation, social and other affairs; set necessary precautions and offer facilities to meet such needs, make arrangements upon coordination with other units and directorates at the campus.
 • To carry out projects with the purpose to adapt the educational environment and arrange education programs in a way not to hinder academic, personal or social lives of the disabled students; provide equipment, prepare special course materials and arrange for appropriate accommodation for disabled students.
 • To issue material for academic staff containing information about disabilities, and their impacts, and necessary rules and regulations to be followed, thereby raising awareness about the disabled, providing consultancy services, and offering in-house training when necessary.
 • To initiate programs and projects and organize seminars, conferences and similar activities to raise awareness regarding disability in general.
 • To prepare and administer a working schedule for the office, determine the budget necessary for certain activities and prepare annual activity reports to submitted to the Vice President.
 • To create a website which includes publications, documents and information related to the duties and activities of the Disabled Students Offices at higher education institutions, and take measures for the disabled to express their problems and demands and to communicate such concerns with the respective departments or offices within the University.
 • To ensure the implementation of the decisions made by the directors.
 • To provide free educational materials to disabled students with financial difficulty.
 • To provide time, venue, materials, readers (for the blind), and take necessary measures depending on the nature of each individual’s disability with the ultimate goal to assess and evaluate their success fairly and appropriately, ensure equal opportunities for everyone and provide for a more meaningful educational life.
 • To issue and provide the disabled students with booklets concerning employment opportunities and professions.
 • To ensure accessibility by the disabled around the campus area as well as the buildings.

 FACILITIES FOR DISABLED STUDENTS

Note-Taking Support: The disabled students with difficulty in taking notes are assigned an assistant from among peer students under the ‘Share the Success’ Program.

Study Partners: Disabled students having difficulty studying are assigned study partners under the ‘Share the Success’ Program.

Counseling for Departments: The office provides counseling to Departments which accommodate disabled students and informs the academic staff about ways to adjust courses and assessments.

Seminars and Training Services: Such events are intended for the purpose of raising awareness among both staff and other students about disabilities.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/birimin-gorevleri-1517410939/1522056596-engelli.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 57193 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/birimin-gorevleri-1517410939/1522056596-engelli.jpg ) [caption] => 1522056596-engelli.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/birimin-gorevleri-1517410939/1522056596-engelli.jpg ) ) ) [site_id] => 270 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 11:38:04 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 1413 [lft] => 2 [rgt] => 3 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => birimin-gorevleri-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 270 [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [type] => ) ) [pages] => Array ( [1413] => Array ( [id] => 1413 [title_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [parent_id] => [site_id] => 270 [external_link] => [lft] => 1 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1413 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3011 [title_tr] => Birimin Görevleri [title_en] => Duties of the Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 • \n\t

  Yüksekö\u011fretim programlar\u0131na kayd\u0131 yap\u0131lan engelli ö\u011frencilerin ö\u011frenimlerini sürdürdükleri s\u0131rada e\u011fitim, ö\u011fretim, burs, idari, fiziksel, bar\u0131nma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlar\u0131n\u0131 tespit etmek ve bu ihtiyaçlar\u0131n kar\u015f\u0131lanabilmesi için al\u0131nmas\u0131 gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kald\u0131rmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan di\u011fer birimler veya daire ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile e\u015fgüdüm içerisinde yapmak,<\/p>\n\t<\/li>\n\t

 • Engelli üniversite ö\u011frencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal ya\u015famlar\u0131n\u0131 engellemeyecek biçimde ö\u011fretim programlar\u0131n\u0131 düzenlemek için engelli ö\u011frencinin devam etti\u011fi e\u011fitim ortam\u0131n\u0131n uygunla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin haz\u0131rlanmas\u0131, engellilere uygun e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve bar\u0131nd\u0131rma ortamlar\u0131n\u0131n düzenlenmesi konular\u0131nda çal\u0131\u015fmalar yapmak,<\/li>\n\t
 • Yüksekö\u011frenim düzeyindeki ö\u011frenci ve ö\u011fretim elemanlar\u0131na yönelik yay\u0131n faaliyetlerinde bulunmak, ö\u011fretim elemanlar\u0131na engellilik ile bunun getirdi\u011fi s\u0131n\u0131rl\u0131l\u0131klar\u0131 ve yap\u0131lmas\u0131 gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman haz\u0131rlamak, bilinç düzeyini artt\u0131rmak, ilgililere dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti vermek, gerekti\u011fi durumlarda hizmet içi e\u011fitim sa\u011flamak,<\/li>\n\t
 • Engellilik alan\u0131nda bilinç ve duyarl\u0131l\u0131k düzeyini art\u0131rmak için program ve projeler geli\u015ftirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,<\/li>\n\t
 • Birimin çal\u0131\u015fma program\u0131n\u0131 haz\u0131rlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlar\u0131n\u0131 belirlemek ve y\u0131ll\u0131k faaliyet raporunu haz\u0131rlay\u0131p ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu Rektör Yard\u0131mc\u0131s\u0131na sunmak,<\/li>\n\t
 • Yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131 engelli ö\u011frenci birimlerinin görev ve faaliyet alan\u0131na giren konularda konunun taraflar\u0131na yönelik yay\u0131n, doküman ve bilgilerin yer ald\u0131\u011f\u0131, üniversitelerde okuyan engelli ö\u011frencilerin sorunlar\u0131n\u0131 ve isteklerini dile getirmelerine olanak sa\u011flayan, ilgili birimle ileti\u015fimine de imkân veren bir internet sitesi olu\u015fturmak,<\/li>\n\t
 • Al\u0131nan kararlar\u0131n ve belirlenen stratejilerin uygulanmas\u0131n\u0131 denetlemek,<\/li>\n\t
 • Maddi güçlü\u011fü bulunan engelli ö\u011frencilere yard\u0131mc\u0131 araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çal\u0131\u015fmalarda bulunmak,<\/li>\n\t
 • Bütün ö\u011frencileri adil ve do\u011fru bir \u015fekilde ölçme ve de\u011ferlendirmeye tabi tutmak, f\u0131rsat e\u015fitli\u011fini sa\u011flamak ve e\u011fitim sürecini engelli ö\u011frenciler için de anlaml\u0131 hale getirmek için; engelli ö\u011frenciye s\u0131navlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sa\u011flamak ve engelin do\u011fas\u0131ndan kaynaklanan farkl\u0131l\u0131klara göre al\u0131nacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,<\/li>\n\t
 • \u0130stihdam olanaklar\u0131 ve mesleklere ili\u015fkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar haz\u0131rlanmas\u0131 konusunda çal\u0131\u015fmalar yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ve bunlar\u0131n engelli ö\u011frencilere ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak tedbirler almak,<\/li>\n\t
 • Yüksekö\u011fretim programlar\u0131n\u0131 kazanan engelli ö\u011frencileri kay\u0131t s\u0131ras\u0131nda tespit etmek,<\/li>\n\t
 • Üniversite yerle\u015fkesinin ve yerle\u015fkede bulunan yap\u0131lar ile aç\u0131k alanlar\u0131n engelli ö\u011frenciler için ula\u015f\u0131labilir olmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak.
  \n\t <\/li>\n<\/ul>\n\n

  ENGELL\u0130LER \u0130Ç\u0130N UYGULANAN KOLAYLIKLAR<\/strong><\/h4>\n\n

  Not Tutucu Deste\u011fi:<\/strong> Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan ö\u011frencilere, ö\u011frenci asistanl\u0131\u011f\u0131 yoluyla(Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 çerçevesinde) not tutucu hizmeti verilmektedir.<\/p>\n\n

  Ders Partnerli\u011fi:<\/strong> Engelinden ötürü ders çal\u0131\u015fmakta güçlük çeken ö\u011frencilere, ö\u011frenci asistanl\u0131\u011f\u0131 yoluyla (Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 çerçevesinde), ders partnerli\u011fi sa\u011flanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

  Engelli Ö\u011frencisi Bulunan Bölümlere Dan\u0131\u015fmanl\u0131k:<\/strong> Engelli ö\u011frencisi olan Bölümlere, gerekti\u011fi durumlarda, dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti verir; ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131, ö\u011frencinin ihtiyaç duydu\u011fu ders ve s\u0131nav uyarlamalar\u0131 ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.<\/p>\n\n

  Seminer ve E\u011fitim Hizmetleri:<\/strong> Engellilik alan\u0131nda üniversite personelinin ve ö\u011frencilerin bilgi ve duyarl\u0131l\u0131k düzeyini art\u0131rmaya yönelik verilen seminer, konferans ve e\u011fitimleri içerir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Duties of the Office<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • To identify disabled students who have registered at the University for the purposes of offering the special services of the Office.<\/li>\n\t
  • To identify the needs of the disabled students regarding education, training, scholarship, administration, physical environment, accommodation, social and other affairs; set necessary precautions and offer facilities to meet such needs, make arrangements upon coordination with other units and directorates at the campus.<\/li>\n\t
  • To carry out projects with the purpose to adapt the educational environment and arrange education programs in a way not to hinder academic, personal or social lives of the disabled students; provide equipment, prepare special course materials and arrange for appropriate accommodation for disabled students.<\/li>\n\t
  • To issue material for academic staff containing information about disabilities, and their impacts, and necessary rules and regulations to be followed, thereby raising awareness about the disabled, providing consultancy services, and offering in-house training when necessary.<\/li>\n\t
  • To initiate programs and projects and organize seminars, conferences and similar activities to raise awareness regarding disability in general.<\/li>\n\t
  • To prepare and administer a working schedule for the office, determine the budget necessary for certain activities and prepare annual activity reports to submitted to the Vice President.<\/li>\n\t
  • To create a website which includes publications, documents and information related to the duties and activities of the Disabled Students Offices at higher education institutions, and take measures for the disabled to express their problems and demands and to communicate such concerns with the respective departments or offices within the University.<\/li>\n\t
  • To ensure the implementation of the decisions made by the directors.<\/li>\n\t
  • To provide free educational materials to disabled students with financial difficulty.<\/li>\n\t
  • To provide time, venue, materials, readers (for the blind), and take necessary measures depending on the nature of each individual’s disability with the ultimate goal to assess and evaluate their success fairly and appropriately, ensure equal opportunities for everyone and provide for a more meaningful educational life.<\/li>\n\t
  • To issue and provide the disabled students with booklets concerning employment opportunities and professions.<\/li>\n\t
  • To ensure accessibility by the disabled around the campus area as well as the buildings.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    FACILITIES FOR DISABLED STUDENTS<\/strong><\/p>\n\n

   Note-Taking Support:<\/strong> The disabled students with difficulty in taking notes are assigned an assistant from among peer students under the ‘Share the Success’ Program.<\/p>\n\n

   Study Partners:<\/strong> Disabled students having difficulty studying are assigned study partners under the ‘Share the Success’ Program.<\/p>\n\n

   Counseling for Departments:<\/strong> The office provides counseling to Departments which accommodate disabled students and informs the academic staff about ways to adjust courses and assessments.<\/p>\n\n

   Seminars and Training Services:<\/strong> Such events are intended for the purpose of raising awareness among both staff and other students about disabilities.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/birimin-gorevleri-1517410939\/1522056596-engelli.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":57193,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/birimin-gorevleri-1517410939\/1522056596-engelli.jpg"},"caption":"1522056596-engelli.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/birimin-gorevleri-1517410939\/1522056596-engelli.jpg"}]} [site_id] => 270 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 11:38:04 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 1413 [lft] => 2 [rgt] => 3 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => birimin-gorevleri-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 270 [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [type_id] => 11 [parent_id] => 239 [lft] => 299 [rgt] => 300 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 270 [url] => engelli-ogrenciler-ofisi [name_tr] => Engelli Öğrenciler Ofisi [type_id] => 11 [parent_id] => 239 [lft] => 299 [rgt] => 300 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1