2020- 2021 Güz Dönemine İlişkin Duyuru - 21 09 2020

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sağlık Bakanlığının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazmış olduğu yazı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm üniversitelere göndermiş olduğu 4 Eylül 2020 tarihli yazısı ile 2020-2021 Eğitim öğretim yılında üniversitelerin, fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülmesi konusunda yetkili kurullarında karar alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede; Enstitümüz 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde derslerin tamamına yakını online olarak yapılacak ancak tüm sınavlar okulda, yüzyüze yapılacaktır. Hangi derslerin hangi yöntemle yürütüleceğine ilişkin bilgiler ders kayıtları öncesinde ayrıca duyurulacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları veya gereken durumlarda bu planlamalar da değişiklik yapılabilecektir.