YAZ OKULU İLE İLGİLİ - 27 06 2020

Yaz okulu ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda üç farklı kategori altında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

 

"Fakultemizce yaz okulunda acilmasi planlanan dersler"

 

ECON10  İktisada Giriş I

ECON102 İktisada Giriş II

IKT101   İktisada Giriş I

IKT102   İktisada Giriş II

IKT105   Mikroekonomi

IKT106   Makroekonomi

KAM 433 Türkiye AB İlişkileri

KAM 415 Etik ve Siyaset

ISL112   Yönetime Giriş

MAN213 Örgüt Teorisi

MAN402 Stratejik Yönetim

ISL303   Finansal Yönetim I

MAN112 Yönetime Giriş

MAN241 Pazarlama İlkeleri

ISL111   İşletmeye Giriş

ISL364   Finansal Tablolar Analizi

ISL401   Yönetim Muhasebesi

MAN111 İşletmeye Giriş

ISL402   Stratejik Yönetim

ISL241   Pazarlama İlkeleri

ISL308   Maliyet Muhasebesi

 

“Başka Üniversiteden Yaz okulunda ders alma hakkında”

 

 

Yaz okulunda Başka Üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerimizin Onaylı Ders içerikleri ile birlikte Bölüme imzalanmış dilekçelerini getirmeleri gerekmektedir. Dersin içeriğinin uygunluğu Dersi  veren Öğretim Üyesi ve Bölüm başkanı tarafından yapılmaktadır.  Yaz okulunda ders alıp alamayacağınızın kontrolü Danışman tarafından yapılmaktadır. İlgili formda mutlaka danışmanınızın imzası bulunmalıdır. Dersi alabilmeniz için dersin Üniversitemizde açılmamış olması şartı vardır.

 

 

Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan derslerin başka üniversiteden alınması ilgili hususlar aşağıda belirtilmektedir:

•              Derslerin ulusal veya AKTS kredilerinin veya ders saatlerinin aynı veya daha yüksek olması

•              Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesine uygun ders verilmesi

•              Derslerin bölüm başkanlarının olumlu görüşü ve yönetim kurullarının onayı ile belirlenmesi

•              Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri dışındaki derslerin programın üniversitemizde eğitim dilinde veriliyor olması

•              Derslerin öğrencilerin ilgili yıldaki Üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir taban puan olan programın verildiği üniversiteden alınması

•              Öğrencilerin diğer üniversitelerden alacakları notların üniversitemizdeki karşılıklarının bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlarca belirlenmesi

•              Derslerin tümünün aynı il sınırı içindeki üniversitelerden alınması

gerekmektedir.

 

Hususlar ile ilgili daha fazla bilgi için: https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/3896/universitemizde-yaz-ogretiminde-acilmayan-derslerin-baska-universiteden-alinmasi-ilgili-hususlar

 

"Yaz okulunda acilmasi istenen ders talepleri"

 

Yaz okulunda açılmasını talep ettiğiniz derslere yönelik olarak hem üniversitemiz hem de başka üniversiteler için ders talep formlarını tıklayarak indirebilirsiniz.