Öğrenci Kimlikleri ile İlgili - 05 10 2020

Sevgili öğrenciler,

Öğrenci Kimlikleriniz ilgili Bölüm Sekreterlikleri tarafından dağıtılacaktır. Müracaat ederek temin edebilirsiniz.