Yerüstü ve yeraltı kaynaklarının ulusal ekonomiye kazandırılması ve insanlığın yararına kullanılması Dünya genelinde kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak Ülkemizde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri sonucu çevresel ve görsel bozulmaların yanı sıra çok yönlü olumsuz etkiler oluşabilmektedir. Bu noktalardan hareketle ilk olarak, 17-18 Haziran- 2013 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın işbirliği ile Isparta’da yerel ölçekte “Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı” gerçekleştirilmiş ve buradan daha geniş katılımlı Ulusal ölçekte bir etkinliğin düzenlenmesi fikri ortaya çıkmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü-VI Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak, 18-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek olan “Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu ve Çalıştayı”nda, ilgili tüm paydaşları bir araya getirilmesi sayesinde mermer ve taş ocaklarının peyzaj onarımı ve diğer konularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanmaktadır. Fakültemizin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ’in de Bilim Kurulunda yer aldığı Sempozyum ve Çalıştaya 1 Mart 2014 tarihine kadar Bildiri özetleri yollanabilecektir. Detaylı bilgi edinmek amacıyla http://ormanweb.sdu.edu.tr/mermerteknik/ web sayfası ziyaret edilebilir.