ekon-paneli-1 - 21 03 2014

Prof. Dr. Doğan Cansızlar19.3.2014 Çarşamba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve İçerisinde

Bulunduğu Ekonomik Kriz" konulu panele katıldı.

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, SabancıÜniversitesi İİBF Finans Kürsü Başkanı Prof Dr Özgür Demirtaş, Prof Dr İzzettin Önder ve Aılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof Dr Doğan Cansızlar’ın konuşmacı olarak katıldıkları bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şokların olumsuz etkisinin içerisine girmiş ve kur krizine karşı merkez bankasının hamlelerine karşın bu olumsuzlukları giderememiştir. Türkiye, olumsuzlukları minimize etme aşamasında hangi dinamik hatalardan dolayı bu finansal krizin içerisine girmiştir ve bu krizin içerisinden çıkış yönleri nelerdir konusu tartışılmıştır.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2044 [site_id] => 28 [title_tr] => ekon-paneli-1 [title_en] => ekon-paneli-1 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Prof. Dr. Doğan Cansızlar19.3.2014 Çarşamba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve İçerisinde

Bulunduğu Ekonomik Kriz" konulu panele katıldı.

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, SabancıÜniversitesi İİBF Finans Kürsü Başkanı Prof Dr Özgür Demirtaş, Prof Dr İzzettin Önder ve Aılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof Dr Doğan Cansızlar’ın konuşmacı olarak katıldıkları bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şokların olumsuz etkisinin içerisine girmiş ve kur krizine karşı merkez bankasının hamlelerine karşın bu olumsuzlukları giderememiştir. Türkiye, olumsuzlukları minimize etme aşamasında hangi dinamik hatalardan dolayı bu finansal krizin içerisine girmiştir ve bu krizin içerisinden çıkış yönleri nelerdir konusu tartışılmıştır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Prof. Dr. Doğan Cansızlar19.3.2014 Çarşamba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve İçerisinde

Bulunduğu Ekonomik Kriz" konulu panele katıldı.

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, SabancıÜniversitesi İİBF Finans Kürsü Başkanı Prof Dr Özgür Demirtaş, Prof Dr İzzettin Önder ve Aılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof Dr Doğan Cansızlar’ın konuşmacı olarak katıldıkları bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şokların olumsuz etkisinin içerisine girmiş ve kur krizine karşı merkez bankasının hamlelerine karşın bu olumsuzlukları giderememiştir. Türkiye, olumsuzlukları minimize etme aşamasında hangi dinamik hatalardan dolayı bu finansal krizin içerisine girmiştir ve bu krizin içerisinden çıkış yönleri nelerdir konusu tartışılmıştır.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-03-21 00:00:00 [end] => 2015-03-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-21 19:22:22 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:58 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => ekonpaneli1-7413 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2044 [site_id] => 28 [title_tr] => ekon-paneli-1 [title_en] => ekon-paneli-1 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Prof. Dr. Do\u011fan Cans\u0131zlar19.3.2014 Çar\u015famba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve \u0130çerisinde<\/p>

Bulundu\u011fu Ekonomik Kriz" konulu panele kat\u0131ld\u0131.<\/p>

 <\/p>

Ni\u015fanta\u015f\u0131 Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, Sabanc\u0131Üniversitesi \u0130\u0130BF Finans Kürsü Ba\u015fkan\u0131 Prof Dr Özgür Demirta\u015f, Prof Dr \u0130zzettin Önder ve A\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130\u015fletme Fakültesi Ö\u011fretim üyesi Prof Dr Do\u011fan Cans\u0131zlar’\u0131n konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131klar\u0131 bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynakl\u0131 d\u0131\u015f \u015foklar\u0131n olumsuz etkisinin içerisine girmi\u015f ve kur krizine kar\u015f\u0131 merkez bankas\u0131n\u0131n hamlelerine kar\u015f\u0131n bu olumsuzluklar\u0131 giderememi\u015ftir. <\/span>Türkiye, olumsuzluklar\u0131 minimize etme a\u015famas\u0131nda hangi dinamik <\/span>hatalardan dolay\u0131 bu finansal krizin içerisine girmi\u015ftir ve bu krizin <\/span>içerisinden ç\u0131k\u0131\u015f yönleri nelerdir konusu tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Prof. Dr. Do\u011fan Cans\u0131zlar19.3.2014 Çar\u015famba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve \u0130çerisinde<\/p>

Bulundu\u011fu Ekonomik Kriz" konulu panele kat\u0131ld\u0131.<\/p>

 <\/p>

Ni\u015fanta\u015f\u0131 Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, Sabanc\u0131Üniversitesi \u0130\u0130BF Finans Kürsü Ba\u015fkan\u0131 Prof Dr Özgür Demirta\u015f, Prof Dr \u0130zzettin Önder ve A\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130\u015fletme Fakültesi Ö\u011fretim üyesi Prof Dr Do\u011fan Cans\u0131zlar’\u0131n konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131klar\u0131 bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynakl\u0131 d\u0131\u015f \u015foklar\u0131n olumsuz etkisinin içerisine girmi\u015f ve kur krizine kar\u015f\u0131 merkez bankas\u0131n\u0131n hamlelerine kar\u015f\u0131n bu olumsuzluklar\u0131 giderememi\u015ftir. Türkiye, olumsuzluklar\u0131 minimize etme a\u015famas\u0131nda hangi dinamik hatalardan dolay\u0131 bu finansal krizin içerisine girmi\u015ftir ve bu krizin içerisinden ç\u0131k\u0131\u015f yönleri nelerdir konusu tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-03-21 00:00:00 [end] => 2015-03-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-21 19:22:22 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:58 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => ekonpaneli1-7413 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1