ekon-paneli-1 - 21 03 2014

Prof. Dr. Doğan Cansızlar19.3.2014 Çarşamba günü "Türkiye'nin Küresel Vizyonu ve İçerisinde

Bulunduğu Ekonomik Kriz" konulu panele katıldı.

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kerem Alkin, SabancıÜniversitesi İİBF Finans Kürsü Başkanı Prof Dr Özgür Demirtaş, Prof Dr İzzettin Önder ve Aılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof Dr Doğan Cansızlar’ın konuşmacı olarak katıldıkları bu panelde; Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki bozulmadan kaynaklı dış şokların olumsuz etkisinin içerisine girmiş ve kur krizine karşı merkez bankasının hamlelerine karşın bu olumsuzlukları giderememiştir. Türkiye, olumsuzlukları minimize etme aşamasında hangi dinamik hatalardan dolayı bu finansal krizin içerisine girmiştir ve bu krizin içerisinden çıkış yönleri nelerdir konusu tartışılmıştır.