50-kurus-2 - 27 03 2014

“50 Kuruş Sermaye ile İlk İşimi Yaptım” Yarışması

25 Mart 2014 Salı günü “Tübitak 1601 Girişimcilik Eğitimi” Projesi kapsamında “50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım” yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar bir hafta öncesinden Elif Kalaycı’nın ofisinin kapısında asılı listeye 4 kişilik takımlarını kayıt ettirdi. 25 Mart Salı günü saat 11:30’da İşletme Fakültesi kantininde kayıt yaptıran 10 takımdan 8’i hazır bulunuyordu.

Elif Kalaycı her takıma 50 kuruşlarını verdi ve takımlar ilk işlerini yapmak üzere dağıldılar.

İki saat boyunca araba camı silme, fal bakma, çikolata, sakız satma, su satma gibi işler yaptılar.

Üçüncü olan takım SAKABA 50 kuruşları ile üniversitenin yanındaki marketten bez alıp atılmış şişelere tuvaletten doldurdukları su ile 5 liraya araba camı sildiler. Aslında bir ara o kadar çok iş yapmışlar ki arabalara yetişemeyip diğer takımları yarı fiyatına eleman olarak almayı bile düşünmüşler. Bu sayede toplam 148 TL kazandılar.

İkinci takım 2B2K 50 kuruşları ile üniversitenin dışından çiçek tohumu satın almışlar ve üniversitede tohum satarak 266 TL kazandılar.

Birinci takım Akina ise kantinlerde niyet çekilişi yapmış, fal bakmışlar ve bunlardan kazandıkları para ile de su alıp su satmışlar. Bu şekilde iki saat içinde 279,5 TL kazandılar.

Yarışmadaki en ilginç nokta bir takımın yaptığı iş ile iki saatte 587,5 TL kazanması oldu. Ama diğer takımlar bu takımın yaptığı işi ‘etik’ bulmadıklarını belirttiler ve bu takım kendiliğinden yarışmadan çekildi. Bu sayede girişimcilik sırasında gerçek hayatta da karşılaşabilecekleri etik değerler çatışması konulu bir ders de yaşanmış oldu. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. 50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım yarışması tekrar farklı fakültelerde yapılacaktır. Katılmak isteyenler duyurularımızı takip edebilirler.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2052 [site_id] => 28 [title_tr] => 50-kurus-2 [title_en] => 50-kurus-2 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

“50 Kuruş Sermaye ile İlk İşimi Yaptım” Yarışması

25 Mart 2014 Salı günü “Tübitak 1601 Girişimcilik Eğitimi” Projesi kapsamında “50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım” yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar bir hafta öncesinden Elif Kalaycı’nın ofisinin kapısında asılı listeye 4 kişilik takımlarını kayıt ettirdi. 25 Mart Salı günü saat 11:30’da İşletme Fakültesi kantininde kayıt yaptıran 10 takımdan 8’i hazır bulunuyordu.

Elif Kalaycı her takıma 50 kuruşlarını verdi ve takımlar ilk işlerini yapmak üzere dağıldılar.

İki saat boyunca araba camı silme, fal bakma, çikolata, sakız satma, su satma gibi işler yaptılar.

Üçüncü olan takım SAKABA 50 kuruşları ile üniversitenin yanındaki marketten bez alıp atılmış şişelere tuvaletten doldurdukları su ile 5 liraya araba camı sildiler. Aslında bir ara o kadar çok iş yapmışlar ki arabalara yetişemeyip diğer takımları yarı fiyatına eleman olarak almayı bile düşünmüşler. Bu sayede toplam 148 TL kazandılar.

İkinci takım 2B2K 50 kuruşları ile üniversitenin dışından çiçek tohumu satın almışlar ve üniversitede tohum satarak 266 TL kazandılar.

Birinci takım Akina ise kantinlerde niyet çekilişi yapmış, fal bakmışlar ve bunlardan kazandıkları para ile de su alıp su satmışlar. Bu şekilde iki saat içinde 279,5 TL kazandılar.

Yarışmadaki en ilginç nokta bir takımın yaptığı iş ile iki saatte 587,5 TL kazanması oldu. Ama diğer takımlar bu takımın yaptığı işi ‘etik’ bulmadıklarını belirttiler ve bu takım kendiliğinden yarışmadan çekildi. Bu sayede girişimcilik sırasında gerçek hayatta da karşılaşabilecekleri etik değerler çatışması konulu bir ders de yaşanmış oldu. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. 50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım yarışması tekrar farklı fakültelerde yapılacaktır. Katılmak isteyenler duyurularımızı takip edebilirler.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

“50 Kuruş Sermaye ile İlk İşimi Yaptım” Yarışması

25 Mart 2014 Salı günü “Tübitak 1601 Girişimcilik Eğitimi” Projesi kapsamında “50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım” yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar bir hafta öncesinden Elif Kalaycı’nın ofisinin kapısında asılı listeye 4 kişilik takımlarını kayıt ettirdi. 25 Mart Salı günü saat 11:30’da İşletme Fakültesi kantininde kayıt yaptıran 10 takımdan 8’i hazır bulunuyordu.

Elif Kalaycı her takıma 50 kuruşlarını verdi ve takımlar ilk işlerini yapmak üzere dağıldılar.

İki saat boyunca araba camı silme, fal bakma, çikolata, sakız satma, su satma gibi işler yaptılar.

Üçüncü olan takım SAKABA 50 kuruşları ile üniversitenin yanındaki marketten bez alıp atılmış şişelere tuvaletten doldurdukları su ile 5 liraya araba camı sildiler. Aslında bir ara o kadar çok iş yapmışlar ki arabalara yetişemeyip diğer takımları yarı fiyatına eleman olarak almayı bile düşünmüşler. Bu sayede toplam 148 TL kazandılar.

İkinci takım 2B2K 50 kuruşları ile üniversitenin dışından çiçek tohumu satın almışlar ve üniversitede tohum satarak 266 TL kazandılar.

Birinci takım Akina ise kantinlerde niyet çekilişi yapmış, fal bakmışlar ve bunlardan kazandıkları para ile de su alıp su satmışlar. Bu şekilde iki saat içinde 279,5 TL kazandılar.

Yarışmadaki en ilginç nokta bir takımın yaptığı iş ile iki saatte 587,5 TL kazanması oldu. Ama diğer takımlar bu takımın yaptığı işi ‘etik’ bulmadıklarını belirttiler ve bu takım kendiliğinden yarışmadan çekildi. Bu sayede girişimcilik sırasında gerçek hayatta da karşılaşabilecekleri etik değerler çatışması konulu bir ders de yaşanmış oldu. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. 50 kuruş sermaye ile ilk işimi yaptım yarışması tekrar farklı fakültelerde yapılacaktır. Katılmak isteyenler duyurularımızı takip edebilirler.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-03-27 00:00:00 [end] => 2015-03-27 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-27 11:26:59 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:54 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50kurus2-7437 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2052 [site_id] => 28 [title_tr] => 50-kurus-2 [title_en] => 50-kurus-2 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

“50 Kuru\u015f Sermaye ile \u0130lk \u0130\u015fimi Yapt\u0131m” Yar\u0131\u015fmas\u0131<\/h1> <\/div>

25 Mart 2014 Sal\u0131 günü “Tübitak 1601 Giri\u015fimcilik E\u011fitimi” Projesi kapsam\u0131nda “50 kuru\u015f sermaye ile ilk i\u015fimi yapt\u0131m” yar\u0131\u015fmas\u0131 düzenlendi.<\/p>

Yar\u0131\u015fmac\u0131lar bir hafta öncesinden Elif Kalayc\u0131’n\u0131n ofisinin kap\u0131s\u0131nda as\u0131l\u0131 listeye 4 ki\u015filik tak\u0131mlar\u0131n\u0131 kay\u0131t ettirdi. 25 Mart Sal\u0131 günü saat 11:30’da \u0130\u015fletme Fakültesi kantininde kay\u0131t yapt\u0131ran 10 tak\u0131mdan 8’i haz\u0131r bulunuyordu.<\/p>

Elif Kalayc\u0131 her tak\u0131ma 50 kuru\u015flar\u0131n\u0131 verdi ve tak\u0131mlar ilk i\u015flerini yapmak üzere da\u011f\u0131ld\u0131lar.<\/p>

\u0130ki saat boyunca araba cam\u0131 silme, fal bakma, çikolata, sak\u0131z satma, su satma gibi i\u015fler yapt\u0131lar.<\/p>

Üçüncü olan tak\u0131m SAKABA 50 kuru\u015flar\u0131 ile üniversitenin yan\u0131ndaki marketten bez al\u0131p at\u0131lm\u0131\u015f \u015fi\u015felere tuvaletten doldurduklar\u0131 su ile 5 liraya araba cam\u0131 sildiler. Asl\u0131nda bir ara o kadar çok i\u015f yapm\u0131\u015flar ki arabalara yeti\u015femeyip di\u011fer tak\u0131mlar\u0131 yar\u0131 fiyat\u0131na eleman olarak almay\u0131 bile dü\u015fünmü\u015fler. Bu sayede toplam 148 TL kazand\u0131lar.<\/p>

\u0130kinci tak\u0131m 2B2K 50 kuru\u015flar\u0131 ile üniversitenin d\u0131\u015f\u0131ndan çiçek tohumu sat\u0131n alm\u0131\u015flar ve üniversitede tohum satarak 266 TL kazand\u0131lar.<\/p>

Birinci tak\u0131m Akina ise kantinlerde niyet çekili\u015fi yapm\u0131\u015f, fal bakm\u0131\u015flar ve bunlardan kazand\u0131klar\u0131 para ile de su al\u0131p su satm\u0131\u015flar. Bu \u015fekilde iki saat içinde 279,5 TL kazand\u0131lar.<\/p>

Yar\u0131\u015fmadaki en ilginç nokta bir tak\u0131m\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f ile iki saatte 587,5 TL kazanmas\u0131 oldu. Ama di\u011fer tak\u0131mlar bu tak\u0131m\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015fi ‘etik’ bulmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirttiler ve bu tak\u0131m kendili\u011finden yar\u0131\u015fmadan çekildi. Bu sayede giri\u015fimcilik s\u0131ras\u0131nda gerçek hayatta da kar\u015f\u0131la\u015fabilecekleri etik de\u011ferler çat\u0131\u015fmas\u0131 konulu bir ders de ya\u015fanm\u0131\u015f oldu. Tüm kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 tebrik ediyoruz. 50 kuru\u015f sermaye ile ilk i\u015fimi yapt\u0131m yar\u0131\u015fmas\u0131 tekrar farkl\u0131 fakültelerde yap\u0131lacakt\u0131r. Kat\u0131lmak isteyenler duyurular\u0131m\u0131z\u0131 takip edebilirler.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

“50 Kuru\u015f Sermaye ile \u0130lk \u0130\u015fimi Yapt\u0131m” Yar\u0131\u015fmas\u0131<\/h1> <\/div>

25 Mart 2014 Sal\u0131 günü “Tübitak 1601 Giri\u015fimcilik E\u011fitimi” Projesi kapsam\u0131nda “50 kuru\u015f sermaye ile ilk i\u015fimi yapt\u0131m” yar\u0131\u015fmas\u0131 düzenlendi.<\/p>

Yar\u0131\u015fmac\u0131lar bir hafta öncesinden Elif Kalayc\u0131’n\u0131n ofisinin kap\u0131s\u0131nda as\u0131l\u0131 listeye 4 ki\u015filik tak\u0131mlar\u0131n\u0131 kay\u0131t ettirdi. 25 Mart Sal\u0131 günü saat 11:30’da \u0130\u015fletme Fakültesi kantininde kay\u0131t yapt\u0131ran 10 tak\u0131mdan 8’i haz\u0131r bulunuyordu.<\/p>

Elif Kalayc\u0131 her tak\u0131ma 50 kuru\u015flar\u0131n\u0131 verdi ve tak\u0131mlar ilk i\u015flerini yapmak üzere da\u011f\u0131ld\u0131lar.<\/p>

\u0130ki saat boyunca araba cam\u0131 silme, fal bakma, çikolata, sak\u0131z satma, su satma gibi i\u015fler yapt\u0131lar.<\/p>

Üçüncü olan tak\u0131m SAKABA 50 kuru\u015flar\u0131 ile üniversitenin yan\u0131ndaki marketten bez al\u0131p at\u0131lm\u0131\u015f \u015fi\u015felere tuvaletten doldurduklar\u0131 su ile 5 liraya araba cam\u0131 sildiler. Asl\u0131nda bir ara o kadar çok i\u015f yapm\u0131\u015flar ki arabalara yeti\u015femeyip di\u011fer tak\u0131mlar\u0131 yar\u0131 fiyat\u0131na eleman olarak almay\u0131 bile dü\u015fünmü\u015fler. Bu sayede toplam 148 TL kazand\u0131lar.<\/p>

\u0130kinci tak\u0131m 2B2K 50 kuru\u015flar\u0131 ile üniversitenin d\u0131\u015f\u0131ndan çiçek tohumu sat\u0131n alm\u0131\u015flar ve üniversitede tohum satarak 266 TL kazand\u0131lar.<\/p>

Birinci tak\u0131m Akina ise kantinlerde niyet çekili\u015fi yapm\u0131\u015f, fal bakm\u0131\u015flar ve bunlardan kazand\u0131klar\u0131 para ile de su al\u0131p su satm\u0131\u015flar. Bu \u015fekilde iki saat içinde 279,5 TL kazand\u0131lar.<\/p>

Yar\u0131\u015fmadaki en ilginç nokta bir tak\u0131m\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f ile iki saatte 587,5 TL kazanmas\u0131 oldu. Ama di\u011fer tak\u0131mlar bu tak\u0131m\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015fi ‘etik’ bulmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirttiler ve bu tak\u0131m kendili\u011finden yar\u0131\u015fmadan çekildi. Bu sayede giri\u015fimcilik s\u0131ras\u0131nda gerçek hayatta da kar\u015f\u0131la\u015fabilecekleri etik de\u011ferler çat\u0131\u015fmas\u0131 konulu bir ders de ya\u015fanm\u0131\u015f oldu. Tüm kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 tebrik ediyoruz. 50 kuru\u015f sermaye ile ilk i\u015fimi yapt\u0131m yar\u0131\u015fmas\u0131 tekrar farkl\u0131 fakültelerde yap\u0131lacakt\u0131r. Kat\u0131lmak isteyenler duyurular\u0131m\u0131z\u0131 takip edebilirler.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-03-27 00:00:00 [end] => 2015-03-27 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-27 11:26:59 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:54 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50kurus2-7437 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1