50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM - 11 04 2014

Yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler:

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Mühendislik , İşletme ve Hukuk kantinlerindeki  listelere kayıt ol. Kayıtlar 14 Nisan Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 15 NİSAN 2014 günü takımını da al, Mühendislik  Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. Kuralları öğren ve işi yap.
 6. Saat 13:30’da Mühendislik Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.

Takımlar kazandıkları paraları alacaklardır!!!!!

Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

Bu yarışma Girişimcinin Atılımı projesi kapsamında Elif Kalaycı tarafından düzenlenmektedir.

 App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2077 [site_id] => 28 [title_tr] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_en] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler:

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Mühendislik , İşletme ve Hukuk kantinlerindeki  listelere kayıt ol. Kayıtlar 14 Nisan Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 15 NİSAN 2014 günü takımını da al, Mühendislik  Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. Kuralları öğren ve işi yap.
 6. Saat 13:30’da Mühendislik Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.

Takımlar kazandıkları paraları alacaklardır!!!!!

Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

Bu yarışma Girişimcinin Atılımı projesi kapsamında Elif Kalaycı tarafından düzenlenmektedir.

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler:

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Mühendislik , İşletme ve Hukuk kantinlerindeki  listelere kayıt ol. Kayıtlar 14 Nisan Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 15 NİSAN 2014 günü takımını da al, Mühendislik  Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. Kuralları öğren ve işi yap.
 6. Saat 13:30’da Mühendislik Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.

Takımlar kazandıkları paraları alacaklardır!!!!!

Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

Bu yarışma Girişimcinin Atılımı projesi kapsamında Elif Kalaycı tarafından düzenlenmektedir.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:29:21 [updated_at] => 2014-04-11 16:30:05 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50-kurus-sermaye-ile-ilk-isimi-yaptim--7496 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2077 [site_id] => 28 [title_tr] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_en] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmak için yap\u0131lmas\u0131 gerekenler:<\/p>

  \t
 1. 4 Ki\u015filik tak\u0131m\u0131n\u0131 kur. Tak\u0131ma isim bul, bir de lider seç.<\/li> \t
 2. Mühendislik , \u0130\u015fletme ve Hukuk kantinlerindeki  listelere kay\u0131t ol. Kay\u0131tlar 14 Nisan Pazartesi ak\u015fam 18:00’de kapanacakt\u0131r.<\/li> \t
 3. 15 N\u0130SAN 2014 günü tak\u0131m\u0131n\u0131 da al, Mühendislik  Kantinine gel.<\/li> \t
 4. Saat 11:30’da 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131ndan 50 kuru\u015f sermayeni al.<\/li> \t
 5. Kurallar\u0131 ö\u011fren ve i\u015fi yap.<\/li> \t
 6. Saat 13:30’da Mühendislik Kantinin’deki 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131na gel.<\/li> \t
 7. Kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z paray\u0131 göster, i\u015fi yaparken çekti\u011finiz resimleri getir.<\/li> \t
 8. Nas\u0131l para kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat.<\/li> <\/ol> <\/div>

  Tak\u0131mlar kazand\u0131klar\u0131 paralar\u0131 alacaklard\u0131r!!!!!<\/em><\/p>

  Kat\u0131l\u0131mc\u0131lara “kat\u0131l\u0131m belgesi” verilecektir.<\/p>

  Bu yar\u0131\u015fma Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131 projesi kapsam\u0131nda Elif Kalayc\u0131 taraf\u0131ndan düzenlenmektedir.<\/em><\/strong><\/p>

   <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmak için yap\u0131lmas\u0131 gerekenler:<\/p>

   \t
  1. 4 Ki\u015filik tak\u0131m\u0131n\u0131 kur. Tak\u0131ma isim bul, bir de lider seç.<\/li> \t
  2. Mühendislik , \u0130\u015fletme ve Hukuk kantinlerindeki  listelere kay\u0131t ol. Kay\u0131tlar 14 Nisan Pazartesi ak\u015fam 18:00’de kapanacakt\u0131r.<\/li> \t
  3. 15 N\u0130SAN 2014 günü tak\u0131m\u0131n\u0131 da al, Mühendislik  Kantinine gel.<\/li> \t
  4. Saat 11:30’da 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131ndan 50 kuru\u015f sermayeni al.<\/li> \t
  5. Kurallar\u0131 ö\u011fren ve i\u015fi yap.<\/li> \t
  6. Saat 13:30’da Mühendislik Kantinin’deki 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131na gel.<\/li> \t
  7. Kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z paray\u0131 göster, i\u015fi yaparken çekti\u011finiz resimleri getir.<\/li> \t
  8. Nas\u0131l para kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat.<\/li> <\/ol> <\/div>

   Tak\u0131mlar kazand\u0131klar\u0131 paralar\u0131 alacaklard\u0131r!!!!!<\/em><\/p>

   Kat\u0131l\u0131mc\u0131lara “kat\u0131l\u0131m belgesi” verilecektir.<\/p>

   Bu yar\u0131\u015fma Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131 projesi kapsam\u0131nda Elif Kalayc\u0131 taraf\u0131ndan düzenlenmektedir.<\/em><\/strong><\/p>

    <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:29:21 [updated_at] => 2014-04-11 16:30:05 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50-kurus-sermaye-ile-ilk-isimi-yaptim--7496 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1